Mesnevi'de vav ( و ) harfine bazı anlamlar yüklenmiş, bu tür anlamlar yüklemek doğru mudur? Vav harfini kolye olarak kullanmak caiz midir?

Tarih: 22.02.2014 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Özellikle mesnevide vav harfine bir takim anlamlar yüklendigine rastladim. bu sebeple, vav harfli kolyeler, objelerde oldukca revacta. Sorum su. vav harfine bu tarz anlamlar yuklemek dogru mu; doğruluk payi var mi?

- Vav ( و ) harfinin gercektende özel bir anlami var mi? Bir de sunu merak ediyorum, örnegin vav harfli kolye kullanmakta bir sakinca olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslâm düşüncesinin, sembolik hikâye birikiminin zenginliği göz kamaştırıcı niteliktedir. Felsefî düşüncede İbn Sînâ ve İbn Tufeyl gibi düşünürler sayesinde ivme kazanan sembolik hikâye kullanımına, İslâm düşüncesinin önemli bir yönünü oluşturan tasavvufî düşünce de bîgâne kalmamış, hatta Senâî ve Attâr gibi sûfîler sâyesinde bu kullanım çok daha ileri noktalara taşınmıştır. Mevlânâ da bu geleneği, kendi özgün çizgisi içerisinde sürdüren büyük bir sûfî düşünür örneğidir. (Doç. Dr. Zafer Erginli, Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine, Milel ve Nihal, s. 221-222.)

Vav ( و ) harfi tasavvufi çevrede edebi, saygıyı, tevazuyu ve kul gibi boyun eğmeyi göstermesi bakımından kulluğun nişanı gibi kullanılagelmiştir, bu yüzden de Mevlana ve aşk en önemlisi Allah sevgisini yaşayanlar tarafından bu nişanı taşımak bir nevi kulluğun göstergesi gibi kabul edilmiştir. Tamamen toplumsal bir anlam yükleme, sembolleştirmedir. Semboller, kutsal yerine konmadığı sürece vav harfini kolye olarak kullanmanın bir sakıncası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hat sanatında vav harfinin önemi nedir? Bursa gezisinde Ulu Camii'deki hat sanatlarını incelerken, vav harfinin öneminden bahsedildi. İslamiyet'te vav harfiyle Allah arasında ne gibi bir ilişki var veya bu harfin bu kadar önemi nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun