Melekler, Allah’ın yardımcıları mı?

Tarih: 09.10.2020 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. İnternette gezerken bir sayfayla karşılaştım. Haşa Hz. Mikail için adı, “Allah gibi olan” demişler İsrafil İçin Allah’ın İyileştirici eli demişler Daha önce hiç duymadığım Melek olan Raziel için Haşa Allah’ın sırrı demişler AZRAİL (as) için Haşa Allah’ın yardımcı eli demişler. Daha önce duymadığım Melek Ariel için Haşa Allah’ın dişi aslanı demişler Haşa Melek dedikleri Şamuel için Allah’ı gören demişler. Daha önce ismini duymadığım Raguel için Haşa Allah’ın arkadaşı demişler. Çok melek söylemişler... Ben bu yazıları görünce sinirlendim sizin düşünceniz nedir?
2. Bu raguel, ariel, raziel, şamuel, haniel, uriel, sandalfon, nathaniel, metatron, cofiel, zadkiel, ceremayel uydurulmuş melekler midir? İsrafil as diğer ismi rafael midir?
3. Bir de bunu yazan kişi şunları söylemiş; Başmelek Mikail, yardıma çağrılan her an sevgiyle gelir, korur ve her konuda yardım eder. Ondan; kendinizi ve sevdiklerinizi kalkanıyla korumasını, başkalarıyla aranızdaki kordon bağlarını kesmesini ve egonuzu sizden uzak tutmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, yardım isteyeceğiniz konuyla ilgili başmeleği hatırlayamadığınızda da Mikail’i çağırabilirsiniz. Aura rengi indigo (mora çalan koyu mavi), kristali sugalittir. “Sevgili Başmelek Mikail; Allah’ın izni ile, lütfen …… ile aramdaki sorunları sevgiye dönüştür. Birbirimize sevginin gözleriyle bakmamıza yardımcı ol. Teşekkür ederim.” demiş. Ben bunu söyleyenin küfre battığını düşünüyorum çünkü Allah’a dua etmek yerine meleklere dua ediyor ve büyük melekleri kendi istekleri için kullanacağını düşünüyor sizin düşünceniz nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bu tür bilgiler İsrailiyat yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklı görünüyor. Kelimelerin anlamı ise meramını aşan bir mahiyettedir.

Tefsir kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Cebrail’in manası “Abdullah”, Mikail’in manası ise “Ubeydullah”tır. İsrafil ise “Abdurrahman” manasına gelir (bk. Kurtubi, Bakara, 2/97-99. ayetlerin tefsiri)

Kaldı ki, meleklerin Allah tarafından yaratılmış birer kul olduğu hususu değişik ayetlerde ifade edilmiştir. Yani -haşa- Allah’ın bir parçası değil, Onun yaratılmış kullarıdır. Mesela; şu ayetlerin ifadelerinden bu dersi çıkarmak mümkündür:

(Melekler, Hz. Peygambere:) Biz ancak senin Rabbinin emriyle (gökten yere) ineriz...” (Meryem, 19/64).

Müşrikler, melekler için "Allah’ın kızları" dediklerinden ötürü şu ayetler nazil olmuştur:

“Bazıları: ‘Rahman evlat edindi.’ dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. O’nun sözünün önüne geçmezler, sadece O’nun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (bildiklerini de bilmediklerini de) bilir. Onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler!” (Enbiya, 21/26-28)

(Melekler) üstlerindeki Rablerinden korkarlar.” (Nahl, 16/50)

(Melekler) Allah’ın emrine karşı gelmezler, bilakis emredildiklerini yerine getirirler.” (Tahrim, 66/6)

Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere, sorudaki bilgiler tamamen bir hezeyan-ı küfridir.

2) Eski kitaplarda İbranice, Süryanicede bu adla anılmış meleklerin bulunması muhtemeldir. Ancak tavsif edilen nitelikleri tamamen yanlıştır.

3) Bu ifadelerden -sizin de dediğiniz gibi- küfür kokusu geliyor. Melekleri vesile yaparak Allah’tan istemek doğrudur. Fakat sorudaki şekliyle meleklerden bir şey istemek, Tevhid inancıyla çelişmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Melekler niçin yaratılmıştır?

Tevessül, ayet ve hadislere göre caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun