Kur'an'da Hz. Musa'ya "levhalar" verildiği Tevrat'ta ise "iki levha" verildiği yazıyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

Tarih: 18.10.2011 - 02:32 | Güncelleme:

Soru Detayı
- A'raf suresi 145. ayette Hz. Musa'ya "levhalar" verildiği bildirilmiştir. Kur'an'da levhalar diye "çoğul" ifade kullanılmasına karşın, Tevrat'da "iki levha" verildiği yazıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

A'raf Suresi, 145. Ayet:

"Ve onun için o levhalarda her şeyden yazdık, nasihat ve hükümlerin ayrıntılarına ait her şeyi (belirttik). Haydi bunlara sıkı sarıl, kavmine de emret, onlar da en güzeline sarılsınlar. Size yakında o fasıkların yurdunu göstereceğim."

"Onun için o levhalarda yazdık..." O yazılı levhaların sayısı, maddesi, boyutları hakkında çeşitli rivayetler vardır. Sayısı, on veya yedi idi veya iki idi denilmiş. Maddesi, yani madeni, Cibril'in getirdiği zümrüt veya yeşil zeberced veya kırmızı yakut idi, yahut ilâhî emirle Musa'nın yonttuğu bir taştan idi veya bir ağaç levha idi denilmiş ilh... Fakat doğrusu bu konuda ciddi bir delil yoktur. Kur'ân bu konuda bilgi vermiyor. (bk. Elmalılı Tefsiri)

Müfessirlerden çoğuna göre, "Musa Peygamber'e indirilen ilk hüküm­ler iki levha üzerinde konular özetlenmiş şekilde bulunuyordu. On emir de bu hükümler arasında yer alıyordu. Sonra diğer hükümler ihtiyaç duyulduk­ça indirilmiştir." Bu yorumun sahîh olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü müfessirîer Tev­rat'ın Çıkış bölümünde kapalı bir şekilde anlatılanı bir bakıma dikkate ala­rak böyle bir sonuca varmışlardır. Oysa biz Tevrat'ın o kısmının değiştiri­lip değiştirilmediğini kesin olarak bilmiyoruz. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 5/2217.)

Özetle ifade etmek gerekirse, tahrife uğramış Tevrat bu konuda delil olarak gösterilemez; Kur'an'ın beyanı esastır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun