Kur’an’da her ikisi de “sevgi” mânâsına gelen “muhabbet / hubb” ile “meveddet / vüdd” kelimeleri geçiyor, aralarındaki fark nedir?

Tarih: 13.05.2012 - 02:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah Teala’nın Kur’an’da neden yer yer “muhabbet / hubb”u ve neden yer yer de “meveddet / vüdd”ü tercih ediyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sizin de işaret ettiğiniz gibi, muhabbet / hubb-Meveddet / vudd kelimeleri sevgi manasına gelir. (Kamusu’l-muhit, Lisanu’l-Arab, ilgili maddeler)

Buna göre, Kur’an’da bu iki kavramın ayrı ayrı zikredilmesinin bazı hikmetleri olabilir:
 
a. Bu bir tefennün sanatı olabilir. Yani, değişik sözcüklerin kullanılmasıyla ifade tarzında bir çeşni, bir çeşitlilik hedeflenmiş olabilir. Çünkü -muhatap / okuyucu için- aynı kavramın tekrarında usanç ihtimali olduğu gibi, farklı kavramların kullanılmasında ise yeni bir lezzet, bir tazelik ve bir zevk söz konusudur.
 
b. Mevedded maddesi, bazen arzu, istek, temenni manasında da kullanılır. (Kamusu’l-muhit, Lisanu’l-Arab, a.y) Kur’an’da da Mevedded kavramının bu manada kullanılması söz konusudur:
“İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar (Yahudiler) olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister.” (Bakara, 2/96)
mealindeki ayette “ister” mealindeki kelimenin aslı “YEVEDDÜ” dur.
 
- Keza, “Gerek Ehl-i kitaptan gerek müşriklerden olsun, kâfirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler.(Bakara, 2/105) mealindeki ayette -meal olarak- yer alan “arzu etmezler” kelimesinin Arapça’sı: “MA YEVEDDÜ”dür.
 
Bakara, 2/256; Nisa, 4/42; Hicr, 15/2; Ahzab, 33/20; Meâric, 70/11 ayetlerinde bu kavram aynı manada kullanılmıştır. 
 
- Kur’an’da Allah için VEDÛD ismi kullanılmıştır. FAÛL kalıbındaki bu kelime hem fail (seven) hem de meful (sevilen) manasınadır. 
 
VEDÛD ismi bu iki anlamıyla Allah’ın salih kullarını sevdiğini ve onlar tarafından da sevildiğini ifade etmektedir. (Lisan, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun