Kur'an'da geçen, bu kitapta hiçbir şüphe yoktur, ne demektir? Diğer eserlerde şüphe mi var?

Tarih: 27.03.2014 - 11:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an'da bu kitapta hiçbir şüphe yoktur denir. Ama bu mesele gibi birkaç mesele akılda şüphe bırakıyor. İnsan da doğal olarak bunların detaylı açıklamasını araştırıyor.

- Her şeyi bilen, işiten ve gören Allah'ın kitabından başka bir kaynağa başvurmayı da yine akıl almıyor. Bizler Hakk'ın gönderdiği kitaptan başka bir kaynak ararsak onların değiştirilmediğini nereden bileceğiz?

- Kötü niyetli kişiler insanların zihinlerini bulandırmak için bu kaynaklara yalan yanlış bilgiler katabilirler.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun anlamı: “Hiç kimse Kur’an’ın doğruluğundan veya verdiği bilgilerden hiç şüphe etmez.” demek değildir. Bunun anlamı: “Kur’an’ın ifade ettiği gerçeklerin hepsi haktır (bazı akıllar kavrayamazsa da), gerçek manada şüphesiz” demektir.

Bakara Suresinin ikinci ayetinde yer alan “O kitap(Kur’an!), Onda asla şüphe yoktur.” mealindeki ifadesini açıklayan Üstad Bediüzzaman’ın bukonuda yapılan itirazları ve cevaplarını özetle şöyle açıklayabiliriz:

Soru: Kur’an’ın bu ve benzeri ayetlerinde “Kur’an’da asla şüphe yoktur.” denilmiştir. Oysa milyonlarca kâfir Kur’an’dan şüphe etmektedir. Bunu nasıl izah edebiliriz?

Cevap:  Kur’an’da yer alan “Kur’an’da asla şüphe yoktur.” mealindeki ifadenin asıl Arapça metninde “Fi” edatı kullanılmıştır. Zarfiyeti (bir şeyin içindekini) ifade eden فِى tabiri (“Fi” edatı), insanların kavrama kıtlığından dolayı, Kur'an'ın sathına (yüzeyine) ve zahirine (ifadelerinin dış görünüşüne) konan şek ve şüphe görüntüsü varsa da, içerisindeki hakikatler ile defedilebileceğine işarettir. (bk. İşaratü'l-İ'caz, s. 37) Demeki şüphe vehmi, Kur’an’a ait değil, insanlarına eksik anlayışlarına aittir.

- Burada bir tevafuk penceresinden Kur’an’ın “Kur’an’da asla şüphe yoktur.” mealindeki ifadesinde yer alan “LA RAYBE” nin nasıl bir mucize parıltısını gösterdiğini göstereceğiz. Şöyle ki:

Kur’an’nın tertip sırasına göre, Mekke’de inen Yunus suresi, -Mukattaat yani başında şifre bulunan sureler sistemine göre- ikinci sıradadır. İlk Sure Araf suresidir, ayet sayısı: 206’dır. Bu sureler sisteminde ilk defa “La Raybe” (asla şüphe yoktur) kelimesi, Yunus suresinin 37. ayetinde yer almıştır. Çünkü, “La Raybe”nin ebced/matematik değeri 243’tür. Ve içinde bulunduğu ayet de bu sistemde 243. ayettir. (206+37=243)

İşte bu tevafuk, Allah’ın kelamı olan Kur’an’da her şeyin şüphesiz bir hakikat olduğunun açık göstergesidir.

- “Her şeyi bilen, işiten ve gören Allah'ın kitabından başka bir kaynağa başvurmayı da yine akıl almıyor.” şeklindeki sorudan maksat hadisler ise, bunun birçok açıklaması Sitemizde mevcuttur. Onlara bakılabilir.

İşin uzmanı olan pek çok allameler, tarih boyunca hadis literatürüne eklenen yanlışları araştırmış ve ortaya koymuştur. Zayıf ve mevzuat kaynakları bu iş için kaleme alınmıştır.

- Şayet bundan maksat, Kur’an’dan başka hiçbir kitaba bakmaya gerek olmadığı ise, bunun yanlışlığı o kadar açıktır ki, açıklamaya ihtiyaç bile yoktur.

Değişik ilim dallarına ait bir çok eser Kur’an’ın hakikatlerinden istifade edilerek yazılmış ve yazılıyorsa, irili-ufaklı, cüz’î-külli manada milyonlarca tefsir yazılmışsa, bunun anlamı şudur:

Kur’an’da yaş-kuru her şey vardır. Fakat Kur’an’daki tasrihler, delaletler, işaretler, remizler, telmihler, telvihler, imalar edebi sanatlar gibi pek çok üslubun barınağında her şey vardır, ama adamına göre vardır. Herkes Kur’an’ın her hakikatini bilemez.

Aksi takdirde, herkes, fıkıhta İmam-ı Azam, Kur’an’ın hakiki bir tefsiri olan hadiste İmam Buhari, kelamda İmam Gazali, tasavvufta İmam-ı Rabbani, İslam felsefesinde İbn Sina, İbn Rüşt olması gerekir ki, bundan daha gerçek dışı bir masal olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun