"Kimin saçı Allah yolunda ağarırsa, bu saç kıyamet gününde onun için nur olur." hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 05.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda değişik rivayetlere yer veren Heysemî, genellikle bunları zayıf kabul etmiştir. Bezzar ve Taberanî’nin rivayet ettiği bir hadisin ravileri arasında yer alan İbn Lahia’nın zayıf olmakla beraber itibar edilebilir kimse olduğuna, diğer ravilerin ise sika olduklarına dikkat çekmiştir.(bk.Mecmau’z-Zevaid, 5/158).

Hadiste -sizin de işaret ettiğiniz gibi- Allah yolunda, kulluk yolunda, İslam dinini yaşayarak saçını ağartan adamın durumu tasvir edilmektedir. Nitekim Tirmizî ve Nesaî’nin yaptığı bir rivayette

“Kim Allah yolunda -diğer bir rivayette de: İslam’da- saçını ağartırsa, kıyamet günü onun için bir nur olur.” (Tirmizî, Cihad, 9; Nesaî, Cihad, 26).

mealindeki ifadeye yer verilmiştir.

Ebu Davud’un rivayet ettiğine göre Peygamberimiz (a.s.m)

“Ağarmış saçlarınızı / kıllarınızı yolmayın, çünkü herhangi bir Müslüman İslam’da saçını ağartırsa, kıyamet günü onun için bir nur olur.” (Nesaî, Tereccül, 17).

diye buyurmuştur.

Bütün bu rivayetlerde “İslam’da / Allah yolunda ağaran saçlar” ifadesine yer verilmesi, yaşlanmanın, saçları ağartmanın bir değer kazanması için bunların İslam dini içerisinde ve Allah yolunda yapılan cihad ve cehd / gayretler arasında gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

“Ben yaşlılara azap etmekten,..” veya “Yaşlıların duasını geri çevirmekten...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun