Kertenkelenin Hz. İbrahim'in ateşine üflemesi ve Peygamberimiz'in onun öldürülmesini emretmesi konusunu açıklar mısınız?

Tarih: 29.03.2011 - 15:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Aişe’nin yanına girmiştim. Odasında yere konulmuş bir mızrak gördüm. 'Ey müminlerin annesi! Bununla ne yapıyorsun?' diye sordum. Şu cevabı verdi: 'Biz bununla şu kelerleri öldürüyoruz. Çünkü Resûlullah bize bildirdi ki, İbrahim ateşe atıldığı zaman yerdeki bütün hayvanlar ateşin sönmesine katıldı, sadece keler katılmadı. Dahası o, ateşi yanması için üflüyordu. Bu sebeple pegamber bunun öldürülmesini emir buyurdu.' "(İbn-i Mace,3231)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fâkih bin el-Müğîre'nin âzadlı cariyesi Sâibe (r. anha)'dan rivayet edildiğine göre: Kendisi bir kere Âişe (r. anhâ)'nın yanına girmiş ve odasında bir tarafa konulmuş bir mızrak görmüş. Bunun üzerine (Hz. Âişe'ye):

"Ey mü'minlerin anası! Sen bu mızrakla ne yapıyorsun?" diye sor­muş. Âişe (r. anhâ) da "Biz bununla alaca kelerleri öldürüyoruz. Çünkü İbrahim (Pey­gamber) ateşe atıldığı zaman alaca kelerler hâriç, yer yüzünde olan bütün hayvanların o ateşi söndürdüklerini, fakat alaca kelerlerin İb­rahim aleyhine (ateşe) üfürdüğünü Allah'ın Peygamberi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bize haber verdi. Sonra Re­sûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) alaca keleri öldürmeyi em­retti." (İbn Mâce, Sayd 12)

Başka bir rivayette de şöyle buyurulmuştur:

"Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır." (Müslim, Selam, 147; Ebu Davud, Edeb 175; Tirmizî, Ahkâm 1)

Bu ve benzeri hadis rivayetlerini, zarar verecek hayvanları öldürmenin caiz olduğu şeklinde anlamak gerekir. Yoksa bu tür hayvanları her yerde öldürün anlamında değildir.

Resulullah (asm) haşeratın çoğundan ayrı olarak, zarar verenlere fasık demiştir. Alimler, kelerin bu grupta olduğunda görüş birliğindedir.

"Kelerin bir vuruşta öldürülmesinin daha çok sevap olması" eziyet vermeden ölmesini sağlamak içindir. Zîra hayvan ikinci darbeyi almadan yaralı olarak kaçabilir; bu da bir canlının eziyet görmesine neden olur.

Buna göre insanlara zarar vermeyen hayvanları öldürmek caiz olmaz. (bk. Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. İbrahim Canan).

Hadislerde alaca kelere fasıkcık sıfatı verilmiş­tir. Fasıklığın lügat manası, çıkmaktır. Alaca keler, fazla zarar ver­mek ve eziyet etmekle diğer bir çok hayvanın karekterinden ve hu­yundan ayrıldığı, çıktığı için ona bu sıfat takılmıştır. Alaca keler, İbrahim (as)'in ateşine üfürmekle, insan nesline karşı beslediği düşmanlığı ve kini açığa vur­muştur.

Hayvanlarda akıl yok. Fakat; 1. His, 2. Sevk ve şevk duyguları, 3. Cüz-i bir cüz-i iradeleri vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kertenkele günahkar mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun