Avcıda Bulunması Gereken Şartlar:


1. Av yapanın ehlî hayvanları kesmeye ehil bir müslüman veya kitabî olması şarttır. Bu bakımdan mecusî, putperest ve mürtedin avladığı hayvan eti haramdır, yenilmez. Besmeleyi bilen ve avlanma kasdı taşıyan gayr-i mümeyyiz çocuğun veya mecnunun yahut da sarhoşun avladığı av ise sahihtir. Hac ve umre için ihramda bulunan bir müslümanın Harem dahilinde ve haricinde avlanması helâl olmaz. Kur`an`da şöyle buyurulmuştur:


"İhramda olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılınmıştır." (el-Mâide, 96).


2. Avcılığı maişetini te`min maksadı ile yapmalıdır. Vahşî hayvanları avlayarak maişetini te`min etmek, İslâm`da meşrû` olan kazanç yollarından biridir. Fakat diğer kazanç yolları bundan daha faziletlidir. Telehhi, yani, keyf ve eğlence için, sadece spor olarak avlanmak ise, İslâm`da hoş karşılanmamıştır. Çünkü bu niyetle yapılan avlanma, kalbe kasvet ve gaflet verir, hayvanlara karşı şefkat ve acıma duygularını azaltır. Neseî ve İbn-i Hibbân`ın rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:


"Bir kuşu boşuna öldürenler için, kıyâmet gününde o kuş bağırarak:


"Ya Rabbi, falan faydalanmak niyeti olmadan beni boşuna öldürdü` diye şikâyet edecektir..." Neseî`nin rivayet ettiği bir diğer hadîste de şöyle denilmektedir:


"Bir kuş öldürüp de hakkını vermiyen kimse, kıyamet gününde ondan mes`ul olacaktır.


- Kuşun hakkı nedir ya Resûlâllah diye sordular. Buyurdu ki:


- Onu boğazlayıp yemesi ve sadece başını kesip atmamasıdır." Şu halde, yemek veya kendisinden faydalanmak niyeti olmadan sırf zevk için avlanmak İslâmda câiz görülmemiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun