Çeşitli Kazanç Yolları ve Bunların Fazilet Dereceleri:

Kazanç yolları pek çoktur. Bunlardan, İslâm nazarında en faziletli olanları sırasıyla ziraat, ticaret ve san`attır. Memuriyet ve işçilik de İslâm`ın  mübah gördüğü kazanç yollarındandır. İslâmiyet, kazanç konusunda, herşeyden önce şu genel kaideleri koymuştur:


1. Karşılıklı rıza.


2. İyi niyet ve dürüstlük.


3. Menfaat te`min ederken, başkalarını hiçbir şekilde zararara sokmamak... Bu prensiplere pek çok âyet ve hadîslerde işâret buyurulmuştur. Binaenaleyh, İslâm nazarında, "Kazancını bir ferdin mutlak zararına dayayan kazanç yolları gayr-ı  meşrudur. Dürüstlük, karşılıklı rıza ve iyi niyetle ferdlerin birbirlerinden faydalanmalarını te`min eden kazanç yolları ise meşru`dur."

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun