1. Ziraat:

Kur`ân-ı Kerîm`de:


a. Yerin (toprağın) ekim ve verime müsait kılındığı (Nûh, 19-20; er-Rahmân, 10-13).


b. Ziraatte kullanılmak üzere yağmur ve akarsuların yaratıldığı (el-En`âm, 99; Abese, 28).


c. Rüzgârın hem bulutları taşımak, hem de bitkilerin aşılanmasına (tozlaşma) memur kılındığı (el-Hicr, 19-22) ifade edilmektedir. Bütün bu âyetler ziraatın önemini ve kazanç yolları içindeki yerini ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz de, birçok hadislerinde ümmetini ziraatçiliğe teşvik etmişlerdir. Bir rivayette şöyle buyurmuşlardır:


"Bir müslümanın ektiğinden veya diktiğinden, insan, hayvan, herhangi bir varlık yiyecek olsa, onun nâmına sadaka yazılır." Diğer bir rivayet şöyledir:


"Kuşların, yırtıcı hayvanların yedikleri, insanların çalıp çırptıkları bile, eken ve diken namına sadaka olur..." Âlimler demişlerdir ki "Allah altı şey hususunda ölümden sonra da, ölümden önce derecesinde sevab verir: Sadaka-i câriye, faydalı ilim, kendisine dua eden evlâd, dikilen fide, ekilen bitki ve düşmanlardan korunmak için sınır bekçiliği..." Rivayet edildiğine göre, bir adam, ceviz ağacı dikmekte olan Ebü`d-Derdâ Hazretlerine şöyle demiştir.


- Bu ağacın büyüyüp meyve vermesi için yılların geçmesi lâzım. Sen ise ihtiyar olduğundan, onun meyvesinden yiyebilmen şübheli... O halde, neden kendini böyle yoruyor, o ağacı dikmeye çabalıyorsun? Ebü`d-Derdâ Hazretleri ona şu mânidar cevabı vermiştir.


- Meyvesini başkası yediği halde, sevabını ben alsam ne ziyanım olur ki?" Bâzı ilim adamları yukarda kaydettiğimiz bu ve benzeri rivayetlere bakarak en faziletli kazanç yolunun, en üstün sektörün ziraat olduğu hükmüne varmışlardır. Buna karşı bâzı âlimler de diğer san`atları, bâzıları da ticareti üstün görmüşlerdir. Üstünlüğün ve önemin ihtiyaca ve faydalılık derecesine göre değişebileceğini ifade edenler de vardır. En uygun izah şekli de bu olsa gerektir. Ziraatın haram olan kısmı da vardır. Şöyle ki: İslâmın haram kıldığı ve kullanılmasında zarardan başka hiçbir şey te`min edilemeyen bitkileri ekmek ve yetiştirmek haramdır. İslâmın mekruh kıldığı şeyleri ekmek ve yetiştirmek ise mekruhtur.

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun