Kâinat daha önce nasıldı? Bu düzen olmadan önce ne vardı? Allah bunlardan önce nasıl bir düzen yaratmış?

Tarih: 23.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 “Allah vardı fakat onunla beraber hiç bir şey yoktu.”(bk. Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizî, Menâkıb, 3946.)

mealideki hadiste, Allah’ın ezeliyetine / evvelinin olmamasına ve kâinatın sonradan yaratıldığına dair vurgu yer almaktadır.

 “O Öyle bir Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise, Arş’ı su üstünde idi.” (Hud, 11/7) 

mealindeki ayette, ilk yaratılan maddenin su / hidrojen ve esir maddesi olduğuna işaret edilmektedir. 

 “Hakkı inkâr edenler görüp bilmediler ki; göklerle yer bitişik (bir bütün) idi, onları biz ayırdık ve hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmayacaklar mı?” (Enbiya, 21/30)

mealindeki ayette ise, gök ile yerin aynı kosmos hamurundan yaratıldığı, daha sonra değişik parçalara ayrıştırıldığı, mevcut yer, güneş ve gezegenlerin belli yerlere yerleştirilerek bir nizam ve intizam oluşturulduğuna işaret edilmektedir.

 “Sonra (yeri yarattıktan sonra) Allah’ın iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere ‘İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin.’ diye buyurdu. Onlar da: ‘Gönüllü olarak geldik.’ dediler.”(Fussilet, 41/11)

mealindeki ayette ise, gök cisimlerinin bir zamanlar birer gaz kütlesi / nebülozlar halinde oldukları, daha sonra yer ile gök, özellikle yerküresinin içinde bulunduğu güneş sisteminin üyeleri olan cisimlerin, harika bir düzen içerisinde tanzim edildiğine işaret edilmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bitkinin topraktan, meyvenin ağaçtan, yağmurun buluttan çıktığı görünen bir gerçek iken, varlıkların yoktan yaratıldığı nasıl ileri sürülebilir?

Kâinatın altı günde yaratılması...

Allah’ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda, aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?  

Allah kainatı neden yarattı?

Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı nasıldır?  

İnsan niçin yaratılmıştır? Gayesi ve hedefi ne olmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun