Kadının kendi malı ve parası olamaz mı?

Tarih: 07.05.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette videolarda bir ateistin iddiasına göre karı koca ikisi de çalışıyor her ikisi de 60 bin lira kazanıp toplam 120 bin lira paraları var. Eğer koca ölürse kadın mirastan dörtte bir pay alır yani toplam 30 bin lira kadına kalıyor, burada kadına haksızlık yapılıyor iddiasındadır. Gerçekten durum böyle mi?
- Benim bildiğim kadının kazancı kendine aittir. Bu durumu açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadının kazancı, malı-mülkü kendine aittir, miras paylaşımına koyulmaz.

- Kadının kendi malı ve parası olabilir. Hz. Hatice validemiz bunun en güzel örneğidir.

- İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin çalışıp kazandığı para veya mal kendisine aittir.

- Bir kadın evlenip kocasının evine yerleştikten sonra bütün yiyecek, giyecek ve mesken masrafları kocaya aittir. Bunlar, israfa kaçmadan ve cimrilik de etmeden eşlerin sosyal seviyelerine göre sağlanır.

Bu konunun daha iyi anlaşılması için, “Kadın kendi evini, kendisinin ikametine tahsis etmesi için kocasına kiraya verebilir.” hükmü örnek olarak verilebilir. (bk. İbnü’l-Hümam, Fethul-Kadir, 3/321-339)

Yine, koca fakir, karısı zengin de olsa mükellef kocadır. Kadın, kocanın nafakasından mesul tutulamaz. Hatta sakatlık vb. durumlar yüzünden kendisinden ve karısının nafakasını teminden aciz bulunan koca hakkında da aynı hüküm geçerlidir. Bu durumdaki kocanın nafakası zengin karısı tarafından değil hısımları (yakın akrabaları) tarafından karşılanacaktır. Karı da kendi hısımlarınca infak edilecektir. Öyle ki, kadının kocasından alacağı evlilik nafakası, zaman aşımına uğramayan bir borçtur. Kadın kendi malından harcasa bile bunları kocasından tahsil edebilir. (bk. Özcan, Ruhi, Hısımlık Nafakası s. 71)

Demek ki kadının kendine ait olan malını, onun izni ve rızası olmadan kocası dahil hiç kimse alamaz. Bu nedenle, kocası vefat eden kadının her türlü mülkiyeti, malı, altını, parası kendinindir, kocasının mirasına girmez.

- Soruda geçen duruma göre, kadının kendine ait olan 60.000 lira mirasa dahil değildir, kadının kendi malıdır. Kocasına ait olan 60.000 lira ise varisler arasında hisselerine göre taksim edilir.

- Zevcenin yani kocası vefat eden kadının, mirastaki payı ayetle belirlenmiş (Nisa 4/12), bu sebeple her durumda mirastan pay alan ashabü’l-feraizden sayılmıştır. Kocasının çocuğu yoksa, zevce mirastan dörtte bir, çocuğu varsa sekizde bir pay alır.

- İslam, koyduğu mali hükümlerde genel olarak külfet-nimet dengesini gözetmiştir. Miras hukuku da buna dahildir. Evlilik esnasında erkeğe, evleneceği kadına mehir vermesi emredilmiş, evlilikten önce kadının nafakası baba ve kardeşlerine, evlilik süresince de kocasına yüklenmiştir. Bu ve benzeri yönlerden bakılınca kadınların miras konusunda haksızlığa uğratılmadıkları anlaşılır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mirastan kadına az mı veriliyor, niçin? Nafaka yükümlüsü kimdir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun