Kader bize ne zaman gülecek, demek tehlikeli midir?

Kader bize ne zaman gülecek, demek tehlikeli midir?
Tarih: 20.05.2021 - 10:50 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1) şeklindeki nebevi düstur hükmünce, bu sözü söyleyen kimsenin niyetine bakılarak açıklama gerekir.

Önce şunu belirtelim ki, bu söz, “Allah bize ne zaman lütfedecek?” ifadesine denk bir mana ifade etmektedir. Çünkü kader Allah’ın işidir. 

Buna göre, eğer bu sözü söyleyen kimsenin maksadı “bir istirham, bir yalvarış-yakarış” makamında sıkıntısını seslendirmek ise, bunda bir sakınca yoktur. Bu ifade ayette yer alan “Allah’ın yardımı ne zaman gelir?” (Bakara, 2/214) mealindeki ifadeye mutabık bir yalvarıştır.

Eğer bu sözü söyleyen kimsenin maksadı “Kaderi tenkit etmek, hakkındaki kaderin tecellilerinden memnun olmadığını seslendirmek ve böylece rahmet-i ilahiyeye itiraz etmek” ise, bunun cevabı Risale-i Nur’da özetle şudur:

“Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.” (bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, s. 266)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun