İyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakının, sözü hadis mi?

Tarih: 06.01.2021 - 09:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakının anlamında bir hadis var mı, sıhhati nedir?
- Hadiste kastedilen nedir?
- İyilik yapmayalım mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün kaynağı için bk. Aclûnî, Keşfu’l-hafa, 1/52, no: 86.

Bu sözün hadis olmadığını, bazı selef alimlerinin sözü olduğunu belirten Acluni, bu sözü şöyle açıklamıştır:

“Bu söz mutlak olarak herkes için geçerli değildir. Bilakis, kerim / erdem olmayan, aksine leim / erdemsiz, mürüvvetsiz olan kimseler için söz konusudur.” (Keşfu’l-hafa, a.y.)

Rivayete göre Hz. Ali de şöyle demiştir:

“Mürüvvet sahibi erdemli bir kimseye iyilik yaparsanız, yumuşar. Mürüvvetsiz, erdemsiz bir kimseye iyilik yaparsanız sertleşir.” (bk. Keşfu’l-hafa, a.y.)

Bu konuda aynı bilgiler için bk. Sahavi, el-Mekasidu’l-hasene, 1/60, no: 25)

Bu anlamdaki sözleri değerlendirirken, şu noktaya dikkat etmekte fayda vardır:

İman sahibi bir insanın yani bir müminin hoş karşılanmayan hareket ve davranışları olabilir ve bu noktada görünüşte sanki leimdir. Yani iyilik yaptığın zaman şerrinden korkulacak birisi gibi görünebilir.

Ancak, bu insanın imanı olduğu için, bu iman sayesinde şeref ve kıymet kazanmıştır. İman, ona değer kattığı gibi, hakikat noktasında leim değildir, kerimdir. Bu açıdan mümin kirlenmiş bir elmas gibidir, ne kadar kirli de olsa yine de elmastır ve değerlidir, onu temizlemek ve korumak fayda verecektir.

Demek ki, hiçbir mümin gerçek anlamda leim olamaz. İmanın yanında, çirkin davranışları elmasın kirleri gibidir, çok basit kalıyor. Madem kalbinde iman cevheri var, öyle ise sevilmeye ve iyilik edilmeye layıktır. Bizim ikramımızla, iyiliklerimizle inşallah bize düşman değil dost olacağını ümit ederiz. (bk. Nursi, Mektubat, Yirmi İkinci Mektup)

Şu halde, iyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakının, mürüvvetsiz, erdemsiz bir kimseye iyilik yaparsanız sertleşir gibi ifadeleri, imanı olmayan leim insanlar için söylendiği şeklinde anlamak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun