İslam, sadece içki ve namaz gibi konularda mı ortak görüşe sahip?

Tarih: 26.10.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İslam, ateist ve deistlerin iddia ettiği gibi sadece içki ve namaz gibi konularda ortak görüş sahibi olunan bir inanç mı?
- Aksini ispatlar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela sorunun açık olmadığını söyleyelim. “içki ve namaz gibi konularda ortak görüş sahibi olunan bir inanç” ifadesi kapalıdır. Ne ile kiminle ortak görüş? 

Bununla beraber, soruyu “İslam literatüründe, mezheplerde ittifak edilen konu yalnız içkinin haramlığı, namazın farz oluşu…” şeklinde düşünüp cevap veriyoruz:

Kur'an’da ve İslam’da iman esasları konusunda tam bir ittifak vardır. Ehl-i sünnet tarafından “dalalet ehli” olarak isimlendirilen Cehmiye, Mutezile gibi grupların detaylarda farklı görüş sahibi olmaları bu ittifakı yok etmez.

Mesela, bütün gruplar tarafından “Allah’ın birliği, ahiretin varlığı, Kur'an’ın Allah’ın kelamı olduğu, Hz. Muhammed’in (asm) hak peygamber olduğu, meleklerin varlığı” gibi konularda hiçbir ihtilaf yoktur. 

Keza, içkinin yanında; hırsızlığın, zinanın, kumarın, haksız yere adam öldürmenin haram olduğu; şirke girmenin, puta tapmanın dinsizlik olduğu konusunda hiçbir ihtilaf yoktur.

Keza, namazın yanında, oruç, hac ve zekatın farz olduğu konusunda da hiçbir ihtilaf yoktur.

Bu sebeple, söz konusu dinsizlerin iddiası tamamen yalandır.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu açıklamaları bu konuyu özetlemektedir:

Şeriat yüzde doksanı; müsellemat-ı şer'î, zaruriyat-ı dinî birer elmas sütundur.”

(Yani: İslam dininin yüzde doksanı ittifakla kabul edilen zorunlu ve açık hükümlerdir. Bunlar dinde birer elmas sütundur.)

“İçtihadî, hilafî, fer'î olan mesail; yüzde ancak on olur. Doksan elmas sütunu, on altunun sahibi kesesine koyamaz, ona tâbi kılamaz. Elmasların madeni: Kur'an ve hem hadîstir. Onun malı... oradan, her zaman istemeli.”

(İçtihada dayanan ve dolayısıyla ihtilafa kapı açan feri meseleler ancak yüzde ondur. Yüzde doksanı teşkil eden ittifaklı meseleler, yüzde onu teşkil eden ihtilaflı konuların gölgesinde değerlendirilemez. Bu ittifaklı meselelerin asıl kaynağı Kur'an ve hadistir...)

“Kitablar, içtihadlar Kur'an’ın âyinesi yahut dûrbîn olmalı. Gölge, vekil istemez o Şems-i Mu'cizbeyan.” (bk. Sözler, Lemeat, s. 704)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun