İslam devleti sınırları içinde kilise yapılmasına izin verilebilir mi?

Tarih: 17.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tarihi uygulamaya bakıldığında, gayrimüslimlerin dinlerine müdahale edilmediği, öteden beri İslam toplumunda tam bir din hürriyeti içinde yaşama imkanına sahip oldukları görülmektedir.

Hz. Peygamber (a.s.m.) ve Hulefâ-i Râşidîn döneminden itibaren gayrimüslimlerle yapılan vatandaşlık ve zimmet anlaşmalarında; onlara din ve vicdan hürriyeti tanındığı, dinlerinin gereklerini serbestçe yerine getirebilecekleri açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kendi inançlarını koruma, mabetlerini yapma ve dinlerine göre ibadet etme, çocuklarına din eğitimi verme gibi temel hak ve hürriyetleri tanınmış, sadece kamu düzenini ilgilendiren alanlarda bazı sınırlamalar getirilmiştir.

İslam toplumunda Hristiyanların mabetlerine ilişilmemiş; heykellerine, mozaiklerine, resimlerine, özel merasimlerde taşıdıkları haçlarına, çanlarına dokunulmamış, mezarlıkları ve cenaze törenleri günümüze kadar gelmiştir.

Sonuç olarak, dünya barışı ve insanlığın problemlerinin çözümü için diğer din mensuplarıyla diyalog, dinimizin ön gördüğü bir faaliyet olup, İslâm'ın temel ilkeleri ve tevhit inancından taviz verilmesi anlamına gelmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun