Işığın hızının sabit olması, esir (ether) maddesinin varlığı ile çelişir mi?

Tarih: 02.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Michelson-Morley deneyi, Maxwell denklemleri ve Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarına göre ışığın hızının sabit olması, esir (ether) maddesinin varlığı ile çelişir mi?
- Bahsettiğim bu denklemlere, kuramlara ve ışığın hızının sabit olduğuna inanmakta dinen bir sakınca var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Işık hızının "Genel Görelilik Kuramı"na göre, evrenin herhangi bir yerindeki herhangi bir gözlemci için aynı sabit hıza sahip olması ya da proton-elektron kütle oranlarının sabitliği, evrenin genişleme hızını gösteren "Hubble sabiti" gibi değerler gözlemci olarak bizim makro ve mikro sistemlerde ölçüm yapmamızı sağlayan temel verilerdir.

Einstein ışık hızının sabitliği ile "Kararlı Durum Kuramı" arasında bir ilişki kurmuş idi. Ancak sonraları bu verinin Big Bang ya da genişleyen evren kuramına daha uygun olduğu kabul edilmiştir.

Esir maddesi her yeri dolduran kaba bir dolgu olarak kabul edilirse, bu sabitlerin etkileşime bağlı olarak değişmesi gerekirdi. Yapılan deneyler parçacıklarla eşzamanlı elektro manyetik alan etkileşimlerinin uzam örgüsünü oluşturduğu biçiminde yorumlanmıştır.

Ancak paradoksal olan parçacık alan titreşimlerine nedensel olarak zemin oluşturan henüz keşfedilmemiş bir alt yapı ya da yapılar teorik olarak mümkündür.

Bu kuramlar insan bilincinin verileri soyutlama yeteneği ve gözlemci insan olarak bilgimizin sınırları ile ilişkilidir.

Dolayısıyla bilimin teorik anlamda sabit nihai bir noktaya vardığı söylenemez.

İslami açıdan tevhid eksenli bakış açısına göre, ilahi yaratma fiilini taşıyan irade tecellisinin mahalli olacak letafette bir alt yapının varlığından da söz edilebilir.

Böylesi bir yapının uzaktan da olsa teorik varlığını fark eden bilim dünyası, Higgs Bozonu araştırmaları ile maddenin ilk kaynağını bulmaya yönelmiştir. 

Ancak ilahi yaratmanın buna nedensel olarak zorunlu olduğu da iddia edilemez.

Sonuçta İslami açıdan önemli olan, elde edilen bilgilerin tesadüf, tabiat ve benzeri uyduruk nedenselliklere ve yanlış yorumlamalara bağlanmamasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun