İnsanlar neden günah işler?

Tarih: 16.03.2024 - 15:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ramazan ayı gelince şeytanlar bağlanıyorsa insanlar neden günah işliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyu birkaç açıdan cevaplamaya çalışalım:

Öncelikle ifade edelim ki, ramazan ayında tutulan oruç manevi bir kalkan ve korunma sağlar. Demek ki, şeytanların ramazan ayında bağlanmasının bir hikmeti, insanın alacağı tedbirlerin önemine dikkat çekmek içindir. Oruç bir bakıma şeytanların tuzaklarını boşa çıkarmış gibi oluyor.

Ayrıca, ramazanda bağlanan şeytanlar, en azgın olanlarıdır, bunların bağlanması da tamamen tesirlerinin yok olacağı şeklinde değil tesirlerinin azalacağı şeklinde olabilir.

Yine her insana imtihan için verilen bir şeytan da vardır. Bunların da ramazan ayında tesirlerinin azalacağı ve oruç sayesinde oruçlunun durumuna göre şeytanların enerji yollarının kısmen veya tamamen kapatıldığı söylenebilir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, günah işlemenin faktörü yalnız şeytan değildir. İmtihanda kazanmak veya kaybetmek için nefsani, şehvani duyguların da rolü büyüktür.

Aslında “şeytanların ramazan ayında bağlanmaları” tasviri mecaz bir ifadedir. Bunun anlamı şudur:

İnsanın kalbinin sağ köşesinde iyilik, güzellik ve doğruluğu ilham eden melekler ikamet ettirilmiştir. Kalbin sol köşesinde ise, kötülük, çirkinlik ve yanlışı telkin eden şeytanlar yerleştirilmiştir.

Yüce yaratıcı, bu çift yönlü yansımaları bulunan meleki ilham ile şeytani telkin şeklini “ilham” kavramıyla şöyle açıklamıştır:

“Nefse ve onu en güzel bir biçimde şekillendirip fücur ve takvasını (isyan ve itaatini) ilham edene yemin ederim ki, nefsini arındıran muhakkak kurtulmuştur. Onu kirleten de hüsrana uğramıştır.” (Şems, 91/8-10)

Peygamber Efendimiz (asm) “Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve merede-i şeyatin (en azgın şeytanlar) zincire vurulur.” (Buhari, Savm, 5) diye buyurmuştur. 

Meleğin iyiliği ilham etme yolları olduğu gibi, şeytanın da kötülüğü telkin etme yolları vardır. Kişinin fıtri donanımları ister iyi ister kötü olsun, bunların canlanması, hareket etmesi, direnç kazanması, o donanımların kazandıkları enerjiye bağlıdır.

Din literatüründe kötülüğü telkin etme borusu, gayrimeşru lezzet ve enerji olduğu gibi, iyiliği ilham etme borusu da meşru, Allah’ın kitabına ve nebisinin sünnetine uygun enerji almaya bağlıdır.

Sağlam bir oruç, enerji alan metabolizma boruları kıstığı için, o yolun borularını da manen kapatmış, o gelen enerji vasıtasıyla o yolda işleyen şeytanları da âdeta zincire vurmuş olur. Kötülüğe kapatılan kapıların mukabilindeki iyi ve güzel enerjiyi taşıyan meleklerin yolları açılır ve böylece cehennemin yolları kapatılır.

Özetle Ramazan ayında, insanlar melekleşmeye doğru yol aldıkları için meleklerin melekçe taşıdıkları güzel enerji sebebiyle ilhama mazhar olup, cennete doğru uçtukları gibi, şeytanların enerji yolları da kapatıldığı için onlar manen bağlanmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun