İnsanın en büyük Hicret'i kötülükleri terk etmesidir, sözü hadis mi?

Tarih: 08.12.2016 - 01:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadis ise sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tam olarak “İnsanın en büyük Hicret'i kötülükleri terk etmesidir.” anlamında bir hadis rivayeti bulamadık.

Ancak, kötülükleri terk etmenin de hicret olduğuyla ilgili sahih hadisler vardır. Örneğin:

"Hakiki muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimsedir." (Buhari, İman 4, Rikak 26; Nesaî, İman 9)

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hicretin sadece Mekke'den Medine'ye göç eden müminlere bağlı bir fazilet olarak kalmaması, daha sonraki insanların da bundan nasiplenmesi için "Hicret"i önemli bir İslâmî kavram olarak değerlendirmiştir.

Konuyla ilgili başka hadisler de vardır:

"Hakiki muhacir, hata ve günahları terk edendir." (İbnu Mace, Fiten 2)

"Hakiki muhacir, Allah´ın üzerine haram kıldığı şeyleri terk edendir." (Müsned, 3/412; Ebu Davud, Vitr 12)

Hicretin ahlak ve zühd ile ilgisine işaret eden ayet ve hadisleri dikkate aldığımızda, bu kavramı hem “haramları terkedip kötülüklerden uzaklaşmak”, hem de “nefsi terbiye etmek maksadıyla yolculuğa çıkmak” veya “kalben ve zihnen halkı terketmek” anlamında kullanmak mümkündür. (bk. Reşîdüddîn-i Meybüdî, Keşfü’l-esrâr, 1/58)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun