İmama namazın neresinde yetişen o rekatı kılmış olur?

Tarih: 10.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kişi imama uyduğunda o rekata yetişmiş olması için imamla rükû yapması gerekir. Camiye giren kimse imamı rükû da bulur, niyet getirip ona uya­rak ayakta beklerse, o rek'ate yetişmiş olmaz. Çünkü cemaatle kılı­nan bir namazda imama rükû da yetişip imam henüz başını kaldır­madan rükû yapma imkânını bulan kimse ancak o rekate ulaşmış sayılır.(1)

Bunun gibi, niyet getirip imama yetişmek için rükûa eğilir, he­nüz durma vaziyeti almadan imam başını kaldırırsa, yine yetişmiş olmaz.

Meşayihten bir kısmı bu konuda şöyle bir kolaylık göstermiştir. Camiye girdiğinde imam rükûda ise, yürüyüp saflara yetişinceye kadar imama rükûda yetişemiyeceğini kestiren kimse hemen bu­lunduğu yerde niyet edip imama uyar, sonra hafif yürüyerek saffa girer. Böylece o rek'ate ulaşmış sayılır.

Burada dikkat edilecek bir husus var: Art arda üç adım yürü­mek namazı bozar. Daha az adım atmak ise mekruh sayılmıştır. O takdirde kılınmakta olan rekate yetişmek için kerahet işlemeye ge­rek yoktur. Resûlüllah (asm) Efendimiz

«Namaza geldiğinizde vakar ve sükûnet üzere yürümeye dikkat edin. Yetiştiğiniz kadarını kılın, yetişemediğinizi sonra kalkıp tamamlayın.»

buyurarak, bu hususta nasıl hareket edileceğini belirtmiştir.

Fukaha şu hususta görüş birliği ortaya koymuştur: İmama ayakta yetişen ve imam rükûa gittiğinde o, rükûa git­meyip az sonra rükû yapan kimse o rek'ate yetişmiş sayılır. Çünkü imam henüz rükûdan kalkmadan o rükûa varmıştır.

İmam rükûdan kalkıp henüz secdeye varmadan o, rükûa varır­sa o rekata yetişmiş sayılmaz.(2)

Dipnotlar:

1. El-Hidâye / Burhaneddin Merğinani.
2. Bahrirâik / îbn Nüceym.

(bk. Celal YILDIRIM, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/405-406.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun