İlk Mushafta ferşi okumaların hepsi yer almakta mıdır?

Tarih: 16.06.2021 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ebu Bekir'in oluşturduğu Mushafta (Hafsa Mushafı) 10 kıraatte bulunan ferşi okumaların hepsi yer almakta mıdır?
- Kıraat ilminde ferşi okumalar dediğimiz anlam değişimi gerçekleştiren okumaların hepsi Hz. Ebu Bekir'in oluşturduğu mushafta var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ferşi okumalar yapısı itibariyle Kuran'dan birer ayettirler. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir tarafından cem edilen Mushaf elimizde olmadığı için, orada nasıl yer aldığına dair belirleme yapmak zordur.

Ancak istinsah edilen Mushaflarda bu okumaların, Mushafın harekesiz ve noktasız bırakılmasıyla Mushaflarda tespit edilmiştir. Yani bu okumalara muhtemel olacak şekilde kelimeler harekesiz bırakılmıştır. Çünkü o dönem içerisinde Mushaftan ziyade şifahi eğitim daha baskındır. Bu Mushaflarda tek bir şekilde gösterilmesi mümkün olmayan birtakım sahih ferşi okumalar vardır ki Hz. Osman bunları da bölgelere gönderdiği Mushaflara tevzi etmek suretiyle yazıyla tespit ettirmiştir.

Cem olayından sonra gerçekleşen bu faaliyetten hareketle şunu söylemek mümkündür: Cem olayında yazılan vahiy lafızları bir araya getirilmiştir ve istinsah kadar düzenli bir işlem yapılmamıştır.

Dolayısıyla bu cem olayında bu okumaların bir şekilde tespiti söz konusudur.

İstinsahta temel alınan da bu Mushaf olduğuna göre ve istinsah edilen Mushaflarda da bu okumalar bir şekilde tespit edildiğine göre, bu cem edilen Mushafta da bu okumaların yer aldığı ifade edilebilir...

Ancak şu şekilde yer aldı bu şekilde yer aldı gibi net ifadeler kullanmak için elde veri bulunmamaktadır.

On kıraat meselesi, sonradan imamların tercihine bağlı olarak ortaya çıkmış kıraat tercihlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla on kıraat içinde var olan okumaların tamamı tabii ki bu Mushafta yer almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun