İçinde köpek leşleri.. olan kuyudan su içilebilir, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 25.08.2019 - 21:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

Böyle bir hadis var mı? Varsa nasıl açıklanabilir?
İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisin kaynağı için bk. Tirmizi;66; Ebu Davud, 66; Nesaî, 326.

Hadis sahih olarak kabul edilmiştir. (bk. Tuhfetu’l-ahvezi, 1/171-172)

- Bu kuyunun ağzı 6 arşındır. Eni de 6 arşındır. Derinliği (suyun dolduğu yere kadar) yaklaşık bir metredir. 

- Hadiste zikredilen köpek leşleri, kadın hayız bezleri, insan pislikleri (Hadiste kokulu şeyler açıklaması geçer) ile ilgili ifadeler şöyle anlaşılmıştır:

Budaa kuyusu Medine’de çok meşhur olan bir kuyudur. Yol üstünde değildir. Bu sebeple, zikredilen bu pisliklerin kasten atılacağı düşünülemez. Tesadüfen belki bunlar düşebilir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, a.y)

Demek ki, bu kuyuya öyle kolay kolay pislik atılmaz. Genellikle tertemizdir. Şayet bir pisliğin girdiği görülürse derhal dışarı atılıp kuyu temizlenir. (Tuhfetu’l-Ahvezi, a.y)

Bu konuda farklı hadis rivayetleri vardır. Bu farklı rivayetlere bakarak farklı içtihatlar yapılmıştır.

Hanefi mezhebinin mütekaddim alimlerine göre, bir su kaynağının -suyun çokluğundan dolayı- etrafı sallanıp hareket etmezse o su pis olmaz. Müteahhirin alimlerinin çoğuna göre, ona on arşın boyutunda ise, pislenmez, aksi takdirde pislenir. 

Fakat kuyular konusunda  İmameynin görüşü olarak bilinen en meşhur görüşleri şöyledir:

“Kuyuların suyu cari/akan sular hükmündedir. Çünkü, Kuyunun suyu altından akıp gelmektedir. Kuyudan su alındığı sürece alttan su kuyunun içine akar.” 

Ancak muhakkik alimlere göre, konuyla ilgili  hadis rivayetlerinden en sahih olanları, Maliki ve Şafii alimlerinin tercih ettiği hadislerdir. Malikileri tercihi şu hadistir:

“Bir suyunu rengi, tadı ve kokusu bozulmadan pis olmaz” manasındaki hadis rivayetidir.

Şafiilerin tercih ettikleri hadiste ise, “su kulletteyn/iki kulle olduğu zaman -rengi, kokusu, tadı bozulmadıkça- pis olmaz” şeklindedir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 1/173-178, Avnu’l-Mabud, 1/88-91)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun