Namazın önünden Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur, hadisi sahih midir?

Tarih: 08.01.2016 - 01:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur. [2732-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [2743-[Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [6237- Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Mace]
- Bu rivayete göre, böyle bir durumda namaz bozulur mu?
- Namazın önünden Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur, kısmı sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İmam Ahmed’in dışındaki mezhep imamları, eski ve yeni alimlerin büyük çoğunluğuna göre ne kadının, ne siyah köpeğin ne de merkebin secdenin önünden geçmesiyle namaz bozulmaz.

Bu alimlerin bu hadisle ilgili yorumları şöyledir:

Hadiste yer alan “kat’u’s-salat” (namazın kesilmesi) ifadesi, namazın bozulması değil, noksanlığını ifade eder. Çünkü söz konusu olanlar, namaz kılanın önünden geçerken daha çok dikkat çektiği için namazın huşu ve huzurunu bozarlar.

İmam Ahmed de özellikle kadın ve merkebin namazı bozmayacağı kanaatindedir. (Tuhfetu’l-Ahvezi, 2/259)

- Sorudaki şekliyle (Yahudi, domuzun vs. geçtiği) hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Davud, bu hadisi aldığı ravinin hıfzı kuvvetli olmadığı için hata etmiş olabileceğini söyleyerek bunun zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Ebu Davud, 1/187, h. no: 704)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun