Hz. Süleyman’ın Mekke’ye geldiği, ancak içine girmediği için Kâbe’nin ağladığı şeklinde gelen bir rivayet var mıdır?

Tarih: 29.04.2011 - 14:37 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu husus, kaynaklarda bir “hikâye” başlığıyla verilmiştir. Sıhhat derecesini bilemiyoruz.

Rivayete göre, bir gün Hz. Süleyman askerleri ile birlikte Kâbe’ye uğradı, orada putlara ibadet ediliyordu. (Mekke’ye geldi, Mekke’de evler gördü, “Bu ahir zaman peygamberinin gönderileceği yerdir.” dedi, durdu içine girmedi geçti gitti. Mekke onu gördü) Kâbe ağladı ve

“Ya Rab!  Şu (Süleyman) peygamberlerinden bir peygamberdir, yanındaki topluluk ise velilerinden bir topluluktur. Yanımdan geçip gittiler, ama beni ziyaret edip tavaf etmediler."

Bunun üzerine Allah Kâbe’ye şöyle vahiy etti:

“Muhakkak, ben seni secde eden yüzlerle dolduracağım,  ahir zamanda benim için peygamberlerin en sevgilisi olan bir peygamber göndereceğim. Mahluklarımdan sende öyle kimseler vücuda getireceğim ki sürekli ibadet edecekler. Seni ziyaret etmeyi kullarıma farz kılacağım. Devenin yavrusuna, güvercinin yumurtasına karşı gösterdiği sevda gibi sana sevdalı olacaklardır. Ve seni putlardan arındıracağım.” 

Sonra Allah Süleyman peygambere Mekke’ye gitmesini ve orada kurban kesmesini emretti. Bu emri yerine getiren Hz. Süleyman Kâbe’nin civarında beş bin deve, beş bin öküz ve yirmi bin davar (geçi-koyun) kesti. Sonra Tîbe’ye/Medine’ye vardı ve

“İşte burası ahir zamanda gelecek peygamberin hicret edeceği yerdir. Ne mutlu ona iman edip onu tasdik edenlere!” (bk. Sefvurî, Nüzhetu’l-mecalis ve Muntehabu’n-nefais, 1/170).

Tekrar edelim ki, bu hikâyenin sıhhat derecesini test edemedik, bilemiyoruz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun