Hz. Süleyman neden Dünya için bir krallık istiyor?

Hz. Süleyman neden Dünya için bir krallık istiyor?
Tarih: 05.07.2022 - 09:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sad suresinin tefsirine göre (38:35). Süleyman (as) neden Dünya için bir krallık istiyor?
- Bir peygamberin neden ilk sırada dünya için bir krallık istediğini anlayamıyorum.
“Süleyman, ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin, dedi.” (38:35)
- Kendi zamanında ve daha sonra kimsenin sahip olmadığı bir krallık istedi. Bu bir kıskançlıktır.
- Süleyman (A.S.) babası Davud'dan (A.S)’dan herhangi bir krallığı miras aldı mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, büyük zatların düşünce dünyasını bizim düşüncelerimizle değerlendirmek doğru olmaz. Onların bütün istekleri ve arzuları, Allah’ın rızasına uymaktır, ona uygun bir hayat sürmektir. Bu istek ve arzularına uygun olarak da dua ederler.

Demek ki, Hz. Süleyman bu duayı dünya için değil, Allah’ın rızası için istemiştir. Zira dünya ve içindekiler Allah’ın eseridir, sanatıdır, onun güzel isimlerinin tecellileridir.

Ayrıca, Hz. Süleyman (as) bütün yeryüzüne hakim olmayı istemekle, orada yaşayanların Allah’a iman etmelerine vesile olmasını istemektedir.

Şu halde, Allah adına onun eserlerini istemek ve orada yaşayanların iman etmelerini arzulamak ibadettir. Zaten peygamberlerin gönderilme hikmeti de budur.

Hz. Süleyman (as)’ın bu duası;

- Allah'ın haklarını eda etmek,
- Onun mülkünü adilane bir şekilde yönetip yarattıklarını konumlarına ve mertebelerine göre yerleştirip hadlerini uygulamak,
- Allah'ın emrettiği mali yükümlülükleri korumak,
- Dinin şiarlarını tazim etmek,
- İbadetini açıkça ortaya çıkarmak,
- Ona itaatte bağlılığı sürdürmek,
- Allah'ın kulları üzerindeki geçerli hükmü ve kanunu düzenlemek,
- Ve meleklerine açıkladığı üzere yarattıklarından hiç kimsenin bilmediği vaadlerini gerçekleştirmek
için olmuştur.

Nitekim yüce Allah: "Sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim." (Bakara, 2/30) diye buyurmuştur. Yoksa Süleyman (a.s)'ın bu isteğinin bizatihi dünyalık için olması söz konusu olamaz. Çünkü o da diğer bütün peygamberler de Allah'ın yarattıkları arasında dünyaya karşı en zahid kimselerdir. O dünya mülkünü sırf Allah için istemiştir.

Konuya öncelikle bu açılardan bakılması önemlidir.

Ayrıca, konuya başka açılardan da bakılabilir:

a) Hz. Süleyman’ın yaptığı bu dua Kur'an’da yer alabilecek kadar Allah’ın makbulü bir duadır.

b) Bu duanın bir hikmeti, dünya saltanatını için değil, Allah’ın varlığını, sonsuz ilminin, külli hikmet ve kudretini gösteren bir mucize olduğudur. Çünkü binler sene geçmesine rağmen, kuşların, cinlerin, ifritlerin kralı, bir günde iki aylık mesafeyi rüzgârla kestirmesi gibi maddi saltanatının da bir alternatifi bulunmamıştır.

c) Samimi ve ihlaslı bir şekilde istenen şeylerin Allah tarafından esirgenmeyeceğini gösteren umumi bir derstir.

d) Saltanatının önemli unsurlarının bir taklidi olan bugünkü, radyo, televizyon, telsiz telgraf, memleketin her tarafını koruyacak kameraların ve benzeri muhabere alet ve edevatının varlığı onun o saltanatına borçludur.

Gerisini sizin zekavetinize havale ediyoruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bana, benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ihsan eyle ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun