Hz. Peygamber, hastayı üç gün sonra ziyaret ederdi, hadis midir?

Tarih: 02.05.2016 - 01:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Nebi (asm) hastayı üç gün sonra ziyaret ederdi.” anlamında bir hadis var mıdır?
- Hadisin sıhhat durumu nedir?
- Eğer hadis sahih ise, bunun hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Mace’nin; Hişam b. Ammar, Mesleme b. Ali, İbn Cüreyc, Humeyd et-Tavîl, Enes b. Malik senediyle yaptığı rivayette “Nebi (asm) hastayı üç gün sonra ziyaret ederdi.” denilmektedir. (İbn Mace, Cenaiz, 1, hadis no: 1437)

Alimler, bu rivayetin senedinde bulunan Mesleme b. Ali, metrukü’l-hadis olduğunu ve bu rivayeti sadece bunun naklettiğinin söylemişlerdir. Ebu Hatim de bu rivayetin batıl olduğunu ifade etmiştir. (bk. İbn Mace, Cenaiz, 1’in açıklaması; el-Aynî, Umdetü’l-Kârî, t.y.: 21/213; 22/547; İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 1379: 10/112, 16/139)

Ancak İbn Mace üzerine bir Haşiye yazan Sindi, Mesleme hakkında şöyle der:

“es-Sehavi, Mesleme' nin hadislerini,'el-Makasıdü'l-Hasene' adlı kitabında zikretmiş ve: Bu hadisler birbiriyle kuvvetlenir, demiştir. Bazı tabiin alimleri de bu hadis­le amel etmiştir.”

Ayrıca Sindi bu hadisin sahih olması durumunda, üç gün sonra ziyaret etmenin hikmetini şöyle açıklar:

Bunun hikmeti, bir kimsenin hastalandığı kesinlik kazanıncaya kadar ziyareti geciktirmektir. Üç günlük bir zaman yatan bir kimsenin hastalandığı anlaşılabilir. Bunun üzerine ziyaret edilir. (bk. Sindi, Haşiye, ilgili hadis)

Ayrıca şu ihtimal de mümkündür: Basit rahatsızlıklar dolayısıyla bir iki gün yatılabilir. Bu çeşit yatışlar, zi­yaretçi ve ilgi isteyen hastalıklardan sayılmaz. Üç günden fazla yatan bir kimse, genellikle hasta sayılır. Bunun için bu süre konulmuş ola­bilir.

Bununla beraber, hasta ziyaretinin amacı insanların birbirine destek olarak moral vermesi, samimiyet ve dostluğun arttırılması, toplumsal barış ve huzura katkı sağlama, hasta ve hasta yakınına maddi manevi destek olmaktır. Bunun için her fırsat değerlendirilmeli, hem hastanın hem de hasta yakınlarının gönülleri kazanılmaya çalışılmalıdır.

Nitekim Allah Rasûlü (asm) her fırsatı değerlendirerek etrafında gözü ağrıyan, ateşi yükselen, ölümcül hastalığa yakalanan Müslüman ya da gayri müslim ayrımı yapmadan, herkesi ziyaret etmiş ve mutlu ve huzurlu bir topluma giden yollardan birisini insanlara göstermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun