Hz. Peygamber bir hadisinde, sakal kesme, bıyık uzatma, ıslık çalma, alkış tutma gibi fiillerin Lut kavmine ait olduğunu söylemiş midir?

Tarih: 25.05.2012 - 14:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

"On haslet vardır ki Lut kavmi onlar sebebiyle helak oldular. Benim ümmetimde onlara bir huy ilave edecektir:

- Erkeklerin birbirleriyle livata etmesi,
- çamurdan yapılmış küçük yuvarlak cisimleri atmak,
- sapan atmak,
- güvercin uçurtmak,
- def çalmak,
- içki içmek,
- sakal kesmek,
- bıyığı uzatmak,
- ıslık çalmak,
- alkış yapmak
- ve ipek giymektir.

Ümmetimin bunlara ilave edeceği bir haslet ise,
- kadınların birbirleriyle ilişki kurmalarıdır."

anlamında olan bir hadis var mıdır? Sayyılan özellikler âdeta günümüz çağında normal gibi gösteriliyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, İbn Asakir’in rivayet ettiği bu hadis, Hasan Basri’nin mürsel olarak rivayet ettiği hadislerdendir. (Camiussğir, 2/99; Kenzu’l-ummal, h. no: 13014)

Tabii ki, mürsel hadisler zayıf kabul edilmektedir. İlgili özelliklerden bazılarını şöyle de tercüme edebiliriz:

"Erkeklerin birbirleriyle livata etmesi, çamurdan yapılmış kurşunları/saçmaları atmak, sapan taşlarını atmak, güvercin uçurtmak-onlarla oynamak, def çalmak, içki içmek, sakal kesmek, bıyığı uzatmak, ıslık çalmak, alkış yapmak ve ipek giymektir. Ümmetimin bunlara ilave edeceği bir haslet ise, kadınların birbirleriyle ilişki kurmalarıdır."

Tarih boyunca bu özelliklerin önemli bir kısmı hep var olmaya devam edegelmiştir. Ancak bu asırda, bunları tamamı gerçekleşmiştir.  

- Erkekler arasındaki livata neredeyse bazı ülkeler tarafından resmi evlilik gibi kabul görmüştür.

- Çamurdan yapılmış kurşunlar, mermiler her zaman olmuştur. Fakat bu asırda bizzat asıl mermilerin -konvansiyonel silahların kullanılması dikkat çekicidir.

- Sapan taşları da her zaman olmuş; ancak bu asırda Filistinli çocukların gerçek Yahudi kurşunlarına karşı sapanla savaşmaları dikkat çekicidir.

- Def çalmak da her zaman olmuş, ancak defin içinde bulunduğu çalgı aletlerinin, müziklerin varlığı bu asırda başka asırlara kıyaslanmayacak kadar artmıştır, çeşitlenmiştir.

- Eski asırların hepsinin tükettiği içkinin katbekat fazlasını bu çağın insanları tüketiyorlar, hem de çok çeşitlerini yaparak...

- Sakalın kesilmesi bütün dünyada bir gelenek haline gelmesi de eski zamanlarla kıyaslanamayacak kadar önem arz etmiş, hatta  bazı İslam ülkelerinde tamamen veya askeri ve eğitim kurumlarında yasaklanmıştır.

- Bıyıkların uzatılması da sünnete uymayacak bir hal almıştır. Bazı ülkelerde bu durum siyasal bir simge haline gelmiştir.

- Islık çalmak, oyun-eğlencelerde olduğu gibi, belki de uzun bir zaman trafik memurlarının kullandığı bir geleneğe de işaret edilmiştir. Ancak ıslıkların kötü olması, onların kötü bir şeye alet olmasındadır. Belki de bilmediğimiz birçok kötü işler için de kullanılıyor. Nitekim Lut kavmi fuhuş-Livata zemininin oluştuğunu ıslık çalarak birbirine haber veriyorlardı.

- Alkış bir bid’a olmakla beraber, asıl tehlikeli tarafı, İslam kültürünü ortadan kaldıracak şekilde revaç bulması, hatta cenazelerin arakasında, mezarların başında bile bunun yapılmasıdır.

- İpek giymek zaten adetten olmuştur. İpek, belki de her türlü konforun, israfın, rahatlığa bakmanın bir simgesi olarak zikredilmiştir.

- Kadınların birbiriyle yetindiği bir dünyada yaşadığımız bir realitedir.

Bütün bunları yapılması, bu ümmetin toptan helak olması için bir gerekçe olmasına rağmen bu helakin olmaması, Hz. Muhammed’in hatırınadır. Ancak, iki asırdan beri harici-dahili savaşlar yüzünden  insanlığın çektiği sıkıntılar, açlıklar, ölümler, anarşiler, terörler ve karışıklıklar gibi kötü ortamların oluşmasında bu günahların payı büyüktür, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun