Hz. Ömer'in karısının kendisine sesini yükseltmesi olayı sahih mi?

Tarih: 27.03.2023 - 17:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadis duydum, şöyle deniyordu:
Bir adam karısı onunla konuşurken sesini yükseltmesine kızmıştı. Bu adam, karısının haddi aştığından emin olarak, gidip onu Hz. Ömer ibn Hattab'a (r.a) şikayet etmeye karar verdi. Adam tam Hz. Ömer'in kapısını çalacakken olduğu yerde durdu. İçeriden bir ses duydu, bir kadın sesi. Hz. Ömer'in karısıydı, yüksek sesle konuşuyordu ve sesi kocasınınkini bastırıyor ve ona sesini yükseltiyordu. Karısına karşı hoşgörüsüzlüğünden utanan adam, aceleyle geri döndü ve gitmeye karar verdi. Adam tökezledi ve ayak sesleri Hz. Ömer (ra) tarafından duyuldu. Kapıyı açan Hz. Ömer (r.a.) gece konuğuna "Beni ziyarete mi geldin?" diye sordu. Adam mahcup bir şekilde cevap verdi, "Karım bana sesini yükselttiği için size şikâyet etmeye geldim, ama bende olanın sizde de olduğunu gördüm." Hz. Ömer (r.a) ona şöyle cevap verdi: “Elbiselerimi yıkar, yerleri süpürür, çocuklarıma bakar ve Allah'ın kendisine emretmediği halde evimi temizler, ama hepsini yapmaya gönüllü olur. Sesini yükseltirse ona müsamaha göstermem gerekmez mi?"
- Bu hadis sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

Rivayet edilir ki, Hz. Ömer’in hilafeti zamanında bir adam, davranışlarını beğenmediği karısını şikayet etmek üzere halifenin evine gelir. Kapının önüne oturur ve Hz. Ömer’in çıkmasını bekler. Derken içeriden bir gürültü kopar. Hz. Ömer’in hanımı halifeye bağırıp çağırmakta ve fakat Hz. Ömer ağzını açıp da karısına tek kelime söylememektedir. Bu hâli gören kapıdaki adam boynunu bükerek: “Bütün şiddetine ve sertliğine rağmen, üstelik müminlerin emiri iken Ömer’in hâli böyle olursa, benim derdime nasıl çare bulabilir.” diye düşünür ve kalkıp giderken Hz. Ömer dışarı çıkar. Adamın arkasından:

- Hayrola, derdin neydi, diye seslenir. Adam da der ki:

- Ey müminlerin emiri! Karımın kötü huylarını ve bana olan saygısızlığını şikayet etmek üzere gelmiştim. Senin karının da sana karşı olmadık sözler söylediğini duyunca, vazgeçip geri döndüm ve kendi kendime: Müminlerin emiri karısıyla böyle olunca, benim derdime nasıl deva bulacak, dedim.

O zaman Hz. Ömer adama şunları söyler:

- Kardeşim, karımın benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona katlanmaya çalışıyorum. Zira o benim hem aşçım hem fırıncım hem çamaşırcım hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum.

Bu sözleri duyan adam:

- Ey müminlerin emiri! Benim karım da aynen öyle, dedi.

Bunun üzerine Hz. Ömer adamı:

- Haydi kardeşim, karına katlanmaya bak! Hayat dediğin göz açıp kapayana kadar geçiyor, diye teselli etti. (Zehebî, Kebâir, s. 179; İbn Hacer Heytemi, Zevacir, 2/80)

Hem Zehebi hem de İbn Hacer Heytemi, bu rivayeti senetsiz olarak nakletmişler ve rivayet edilir ki, anlatılır ki kalıbıyla zayıflığına dikkat çekmişlerdir. (bk. Zehebi, İbn Hacer, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun