Hz. Ömer, "Ya Rabbi, bu Bedevi’nin istediğini ben de istiyorum." demiş mi?

Tarih: 27.04.2022 - 05:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ömer (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)’in kabrini ziyaret eder. Kabri önünde bir bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar.
- Şöyle dua etmektedir bedevi:
“Yâ Rabbi! Bu senin Habibin, ben de kulunum. Şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür.
Beni bağışlamazsan habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun helak olur.
Yâ Rabbi! Sen habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin.
Yâ Rabbi! Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte Alemlerin Efendisi vefat etti. Kabri başında Beni cehennemden âzât et”.
- Bunun üzerine Hz. Ömer avazı çıktığı kadar: “Yâ Rabbi! Bu Bedevi’nin Senden istediğini ben de istiyorum” diye bağırır.
Sakalı ıslanıncaya kadar hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevî dayanamaz ve:
Ey Müminlerin Emiri! Sen de mi ağlıyorsun! der ...
- Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bizi de ana-babamızı da sevdiklerimizi de üzerimizde hakları olanları da cehennemden âzât et.
- Ya Rabbi! Biz de o bedevinin istediğini istiyoruz kabul eyle Allah’ım..! Amin... (Hadis, Tirmizî, 14)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Hacer el-Heytemi, böyle bir olay nakleder. Ancak bu olayda Hz. Ömer Efendimiz yoktur.

Bu rivayete göre, olaya şahit olan Asmai’dir. Asmai Ebû Saîd Abdülmelik b. Kureyb el-Bâhilî (ö. 216/831), Basra dil mektebinin önde gelen simalarından şiir ve ahbar râvisi, dil ve edebiyat âlimidir.

Asmai, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin kabrini ziyaret eden bir Bedevi'nin bu şekilde dua ettiğini işitmiş ve duanın sonunda Bedeviye şöyle demiştir:

"Ey Arap kardeşim, şüphesiz Allah seni bağışlar ve bu güzel duan sebebiyle (cehennemden) azad eder." (bk. Heytemi, el-Cevheru’l-münazzam, Kahire, 2000, s. 96)

Ayrıca, bu bilgiyi Tirmizi’nin "Sünen" isimli eserinde ve Hakim Tirmizi’nin "Nevadir" adlı kitabında bulamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun