Hz. Muhammed melek mi?

Tarih: 13.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed’in nefsi ve şeytanı Allah tarafından terbiye edilmişse o da melek gibi olmuyor mu?
- Çünkü Allah ona her türlü yardım ediyor, hata yapsa düzeltiyor nefsi ve şeytanı da Allah bizzat kendisi terbiye etti; o zaman Peygamberimiz de melekler gibi nefsi yok gibi olmuyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberler de insandır. İnsanda olan fıtri duygular onlarda da vardır. Ancak onların ufak tefek hatalarını anında düzelten Rableri vardır. Bu yönleriyle diğer insanlardan farklıdır.

Bununla beraber, onlar nefislerini güzelce terbiye etmiş, Allah’a muhalif hareket etmelerine fırsat vermemişlerdir.

Yaptıkları bazı yanlışlıklar, prensip olarak nefislerinden değil, vahyin olmadığı bazı konularda yaptıkları içtihattan kaynaklanmıştır.

Allah Teâlâ, insanoğluna peygamberleri örnek almaları için birer rehber, yol gösterici olarak göndermiştir. Ancak insan, peygamberlerin çarşı pazarda dolaşan, yemek yiyen bir insan (bk. İsra, 17/95; Furkan, 25/20) oldukları iddiasıyla onları rehber edinmeyeceği bahanesini öne sürmüştür.

Kur'an-ı Kerim’de değinilen bu husus, birçok ayet-i kerime ile ifade edilmiş, peygamberlerin birer insanoğlu olduğuna vurgu yapılmıştır. (bk. İbrahim, 14/11; Kehf, 18/110; Enbiyâ, 21/3; Fussilet, 41/6)

Meleklerin günah işlememeleri ise peygamberlerin durumundan farklı olup onlar, duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, günah işlemeyen, nurani ve ruhani varlıklar olarak yaratılmışlardır.

Dolayısıyla melekler için günah işlemeye teşvik edecek bir nefis yaratılmamıştır. Peygamberler ise diğer insanlar gibi günah işlemeye elverişli bir nefis ile yaratılmışlar, ancak günah işlememişlerdir.

Sonuç olarak; Hz. Muhammed (asm) beşer olarak seçkin bir peygamberdir, dolayısıyla onun veya nefsinin ya da ona teslim olan şeytanının melek olması söz konusu değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberlerin ismet sıfatına sahip olmaları, diğerlerinin günah ...
Peygamberimiz nefis muhasebesi yapmış mıdır?
Peygamberler, peygamberlik fıtratı üzerine mi doğmuşlardır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun