Hz. Muhammed “Kıyamet gününde ümmeti en fazla olan peygamber ben olacağımı ümit ediyorum." sözünde neden kesin olarak değil de ümit ediyorum diyor?

Tarih: 13.10.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin manası şöyledir:

"Hiç bir peygamber yoktur ki Ona insanların imanına sebep olan mucizeler verilmiş olmasın  Bana verilen mucize ise, ancak bana vahyolunan bir vahiydir. Onun için kıyamet gününde ümmeti en fazla olan peygamber ben olacağımı ümit ediyorum." (Buharî, Fezâilu’l-Kur’an,1; Müslim, İman, 239).

Soruda “ümmeti en fazla olan peygamber ben olacağımı ümit ediyorum" ifadesine açıklık getirmemiz isteniyor. Hz. Peygamber (asv) bunun böyle olacağını kesin olarak bildiği halde neden böyle bir ifadeyi tercih etmiştir?

Hz. Peygamber (asv) bütün bilgilerini ancak -vahiy veya ilhamla- Allah’tan öğrenerek almıştır. Bu sebeple kesin bilgi ifadesini kullanmaktan kaçınması, “ümit ediyorum" ifadesini tercih etmesi, kendisine bu bilgileri öğreten Allah’a karşı gösterdiği güzel ve ince bir edebi yansıtmaktadır.

Ayrıca, istikbale ait gaybî bir haberden söz ederken kesin ifadeden kaçınması, bir tevazuun tezahürüdür.

Mesele geçmiş bütün peygamberlerin ümmetlerinden daha fazla bir ümmete sahip olmak, çok kısa ömürlü olmasına rağmen, o uzun süre yaşamış ümmetlerden -hem keyfiyet hem kemiyet bakımından- daha fazla olması önemli bir meziyettir. Böyle bir meziyeti kesin bir dille ifade etmeyip bir ümit ve bir ihtimal üslubuyla ifade etmesi, kardeşleri olan diğer peygamberlere karşı çok nazik ve inceliği olan bir nezaketin ifadesi olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun