Hz. İsa ve Hz. Musa'nın hiç şekilsel namaz kıldığına dair belge var mı?

Tarih: 07.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı Kerim'de, sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve Peygamber eşleriyle evlenemezsiniz, tarzı ayetler var.
- Bu zamanda bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Kur’an’da -gerek eski ümmetlerle, gerek İslam ümmetiyle ilgili olarak- birçok ayette rüku ve secde kavramına yer verilmiştir. (Misal olarak bk. Bakara, 2/43, 125; Ali İmran, 3/43; Tevbe, 9/112; Hac, 22/26, 77; Fetih, 48/29). Bu da onlarda da namazın şekilsel boyutunun olduğunu göstermektedir. Semavi dinlerin hepsinde namaz ibadetinin olduğu bilinmekle beraber, detayları hakkında bilgi mevcut değildir.

- Bununla beraber, onlar için kullanılan rüku ve secde kelimelerinin sözlük anlamı itibariyle -Allah’a karşı bir tevazu, bir baş eğme, bir boyun bükme- anlamında da kullanılmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyiz.

Özetle, eski ümmetlerin ibadet şekli ne olursa olsun, namaz diye bir ibadetin varlığını anlamaktayız. Bizim ibadetlerimiz, Peygamberimiz (asm) tarafından öğretilmiş ve 15 asırdır aynı şekilde devam edip gelmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Namazın eski ümmetlerde de olduğu konusu...

Cevap 2:

- Kur’an’nın evrenselliği, herkesi ilgilendiren konularda hükümlerinin lokal değil, evrensel olduğu anlamına gelir. Yoksa, Kur’an’da hiç başka konuların olmadığı anlamına gelmez. Kur’an’da en hususî konuların da herkse ders olabilecek bir yönü vardır ki, bu da bir açıdan evrensel boyutudur.

Mesela, Tebbet Suresi'nde Ebu Leheb ve eşinin kötü akıbetinden söz edilmektedir. Bu hususî bir konudur, fakat  Hz. Peygamber (asm)’e düşmanlığın akıbetini göstermesi, her zaman ve her mekânda ve herkes için geçerli bir derstir.

 - “Sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin” prensibi, o günkü sahabeler için “sesin yükseltilmemesini” ifade etse bile, bunun kıyamete kadar gelen insanların “Hz. Peygamber (asm)'in manevî şahsiyeti yanında ve o manevî şahsiyetini temsil eden İslam’ın emir ve yasaklarına dair Kur’an’ın semavî sesine karşı seslerini yükseltmemeleri, yani kendi düşüncelerini Allah’ın ve Resulünün emirlerinden üstün tutmamaları anlamına da gelmektedir.

- Sesin yükseltilmemesi, Hz. Peygambere (asm) karşı bir saygının ifadesidir. Biz de Hz. Peygamber (asm) isminin anıldığı yerde, ona karşı içten saygı duymalı ve salavat getirmeliyiz.

- Sesin yükseltilmemesi, -bir açıdan- Hz. Peygamber (asm)’in kitap-sünnet ile ortaya koyduğu hükümlere karşı ses çıkarmamak, onlara boyun eğmek anlamına gelir. Bizim de Kur’an ve sünnet karşısında kendi arzularımızı bir tarafa atmalıyız, onları tartışmasız rehber edinmeliyiz.

- Sesin yükseltmemesi, bir yönüyle, Allah ve Resulünün (asm) seslendirdiği bir hakikat karşısında -ona aykırı olan- hiçbir beşerî doktrine, hiçbir felsefî görüşe pirim vermemek  anlamındadır. Biz de bu temel prensibi hayatımızın vazgeçilmez düsturu yapmak zorundayız.

- Ayrıca, bu ayetin verdiği dersten, Kur’an ve hadisler okunduğunda onlara karşı saygı dolu bir sessizlikle kulak verme edebini de öğrenmemiz gereken bir husustur.

Cevap 3:

- Hz. Peygamber (asm)’in eşlerinin müminlerin anneleri sayılması, onların kıyamete kadar hayatta kalmalarını gerektirmez. Evvela, o günkü konumları sahabelere anlatılmış, Hz. Peygamberin (asm) şefkat bakımından onların babaları hükmünde olduğuna işaret edilmiştir. Hz. Peygamberin (asm) vefatından sonra da kıyamete kadar, müminlerin Allah’ın Resulüne olan bakışları nezih bir zemine oturtulmuştur. Bütün müminler, anneleri olarak gördükleri Efendimizin (asm) Eşlerine büyük bir saygı göstermiş, hürmetle anmış ve anmaktadır. Bu bakış açısı ise, müminlerin Hz. Peygamberin (asm) şahsı yanında tertemiz ailesine karşı da saygısızlıktan uzak, mümine yakışır bir tavır sergilemelerini sağlamıştır. Bugün, bu konuda edepsizce küstahlık edenleri gördükten sonra, Kur’an’ın bu konudaki ifadelerinin ne kadar gerekli, ne kadar hikmetli ve ne kadar evrensel bir ahlakî değer taşıdığını daha yakından temaşa imkânı bulmaktayız.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun