Hz. Âdem ile Hz. Havva neden Arafat'ta buluşmuşlar?

Hz. Âdem ile Hz. Havva neden Arafat'ta buluşmuşlar?
Tarih: 09.11.2016 - 03:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, görülüyor ki İslamı Orta Doğudan yaymaya çalışıyordu ancak Afrika’dan ya da Avrupa’dan da yayabilirdi.
- Hz. Adem ile Havva neden Arafat’ta buluşması emredildi?
- Nedenleri ve hikmetleri ne olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Âdem ile Hz. Havva dünyanın neresinde buluşsalardı, sorudaki aynı soru sorulurdu: “Neden burası?”

Bu gaybi meselelerde kesin bir bilgi olmadan bir açıklamaya yer vermek zordur. Ayet ve hadislerde böyle bir bilgiye rastlayamadık.

- Bununla beraber, bir yorum olarak şunu söyleyebiliriz ki; Cenab-ı Hak, Orta Doğu'yu birçok yönden bir merkez yapmış görünüyor. Peygamberlerin ekseriyeti Orta Doğu'dan çıkmıştır. Vahiylerin büyük çoğunluğu Orta Doğu'da ilahi mesaj halinde ortaya çıkmıştır.

Özellikle ümmetlerin en hayırlısı, itikat ve amel bakımından en mutedili olan İslam ümmetinin menşei Orta Doğu'dur.

Bunlar gibi, insanlığın dünyadaki ilk menşeinin de Orta doğu'da / Arafat’ta olması bu “Orta Doğu merkezli” ilahi hikmet öngörüsüne uygundur.

- Her şeyi hikmetle yapan ve her şeyden bir tevhit penceresi açan Allah, bu tevafuklar lisanıyle de bu tevhid hakikatine bir gönderme yapmış olabilir. Çünkü, tevafuk ittifaka; ittifak ittihada, ittihat ise vahdete, vahdet de tevhide işaret eder.

Bütün semavi vahiylerin ana hedefinde tevhid vardır. Bu hedefe giden yol ise, en doğru, en müstakim, en mutedil ve orta yol anlamına gelen “sırat-ı müstakim” yoludur.  

İşte bütün işlerinde mizanı, ölçüyü, dengeyi esas alan ve orta yolu seçen ilahi hikmet, en önemli fiillerinden insanlık ailesini ve onları eğiten peygamberlerinin çoğunu “Orta Doğu” coğrafyasında yaratmakla, bir “orta yol” haritasını çizmiş olabilir.

- Kur'an’da defalarca tekrarlanan “sırat-ı müstakim” kavramı, hem Allah, hem Hz. Muhammed (asm), hem de onun ümmeti için kullanılmıştır:

“Allah mümin kullarını sırat-ı müstakime erdirir.” (Maide, 5/16)

“(Resulüm!) De ki: şüphesiz Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir.” (Hud, 11/56

“Kur’an-ı Hakîme yemin olsun ki, sen resullerdensin, sırat-ı müstakim üzeresin.” (Yasin, 36/2-4)

- Altın oran gibi “sırat-ı müstakim” olan orta yol da bir hidayet ölçüsü gibi görünmektedir.

Nitekim, Kur'an’da İslam ümmetinin “Ümmeten vesetan / en değerli orta yolda yürüyen bir ümmet” olduğuna vurgu yapılan ayet de tam bulunduğu Bakara suresinin ortasında bulunmaktadır.

Evet, bu ayet Bakara suresinin 143. ayetidir ve surenin tam ortasındadır. Çünkü bu surenin toplam ayet sayısı 286 (2x143)dır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun