Her şey güzel ise küfür de buna dahil mi?

Tarih: 16.11.2022 - 08:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Secde suresi 7. ayete küfür dahil mi?
- Her şey güzel ise küfür ve günahlar da buna dahil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“O Allah ki, her şeyi en güzel şekilde yarattı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı.” (Secde, 32/7)

Alimlerin bu ayetle ilgili farklı yorumları avdır. Genel olarak bu konuyu şöyle birkaç madde halinde özetlemeyi uygun görmekteyiz:

1) Ayette söz konusu edilen her şeyden maksat önceki ayetlerde zikredilen yer, gök ve diğer fiziksel nesnelerdir. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

2) Ayetteki güzellik ifadesi muhkem, sağlam bir yapının inşasıdır. (Razi, Kurtubi, ilgili yer)

3) Ayetteki güzellik kavramı, değer ölçüsünü ifade eder. Bir şeyde hangi değer fazla ise o şey ona göre kıymet alır. Mesela, Allah’ın yaratmasında -bazı çirkinlikler var olsa bile- daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için o da güzeldir, hayırdır.

İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir (İnsanların işlediği şer şerdir / kötüdür, Allah’ın yarattığı şer ise şer / kötü değildir).

Örneğin birçok maslahatları, faydaları barındıran bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez: "Yağmur rahmet değil." Evet Allah’ın yaratmasında bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Az bir çirkinlik olmasın diye birçok güzel terk etmek, şer olan çok çirkinlikleri netice verir ve  o şerr-i cüz'î, hayır hükmüne geçer.

Bu sebeple, İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, çirkinlik abdin kesbine ve istidadına aittir. (bk. Nursi, Sözler, s. 464)

4) İşlerin değeri hedeflerindeki maksatlara göredir.

Bu mukarrer kaideye binaen, maksadı çirkinlik olan bir güzel iş çirkin olduğu gibi, maksadı güzellik olan bir iş de güzeldir.

Buna göre, küfrün yaratılması görünürde çirkin ise de gerçekte;

- İyilerle kötüleri,
- Çirkinlerle güzelleri,
- Yaratıcının emir ve yasaklarına karşı saygılı olanlarla saygısız olanları,
- Müminlerle kâfirleri,

birbirinden ayırıp temyiz etmektedir.

Özetle adalet ölçüsüyle; isyan eden suçluların hak ettiği cezayı, itaat eden memurların hak ettiği mükâfatı vermeye matuf olarak yapılan bu her iki yaratmada da -biri doğrudan biri dolaylı olmak üzere- güzellik vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, “yarattığı her şeyi güzel yarattı” ise, inkarlar, zulümler, zinalar ...

Allah her şeyi en güzel biçimde mi yaratmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun