Harp diyarı, dârülharp ne demektir?

Tarih: 15.07.2016 - 00:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Daru’l-harp tanımında Hanbeli ve Malikilerin görüşü Hanefi mezhebiyle aynı mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dârülharbin tarifi -genel olarak- şöyledir:

Küfür ahkamının hakim olduğu bir bölge / ülke dârülharbdir. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıye, 20/206, 217)

- İmam Azama göre: Darulharbin üç şartı vardır:

1. Küfür ahkamının hâkim olması,
2. Dârülküfre komşu / bitişik olması,
3. Müslüman ve zimmilerin daha önce var olan güvencelerinin yok olması...

İmameyn olarak bilinen Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre, küfür ahkamının hâkim olduğu her yer darülharbdir. (Bedayiu’s-Sanayı’ 7/130)

Malikiler ile Hanbeliler de İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed gibi düşünüyorlar. Onlara göre de küfür ahkamının hâkim olduğu her yer darülharbdir. (bk.el-Mevsuatu’l-Fıkhıye, 20/202)

- Özetlersek:

Üç şartı öne süren İmam Azam’ın dışında kalan Maliki, Şafii, Hanbeli ve Hanefi mezhebinden İmameyne / iki imama göre / yani alimlerin cumhuruna göre, darülharb: “İslami hükümlerin geçerli olmadığı, bilakis küfür ahkamının hâkim olduğu bir bölge veya ülkenin adıdır.” (bk. Mecelletu Mecmai’l-fıkhi’l-İslami, 7/1710)

İlave bilgi için tıklayınız:

Dârulharp olmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun