Hanefi olan bir kimse sabah namazında, Şafiiler gibi Kunut okuyabilir mi?

Tarih: 26.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Vitir namazında üçüncü rekatte Kunût tekbiri almak vaciptir. İftitah, Kunût ve zâid tekbirleri alırken elleri kaldırmak sünnettir.

Vitir namazının üçüncü rekatinde Kunut Duası okumak, Hanefi Mezhebi'ne göre vaciptir. Diğer üç mezhebe göre, vitir namazında Kunût duası okumak sünnettir.

Vitir namazında üçüncü rekatte, zamm-ı sûreden sonra Kunût tekbiri alınır, ardından içinden Kunût duaları okunur.

Cemaatle kılınan vitir namazında, hem imam, hem cemaat Kunût dualarını içinden okur.

Vitir namazı dışında Kunût okunması ise, tartışmalıdır:

a) Olağan Zamanlarda Sabah Namazında Kunût Okumak:

Şafiî ve Hanbelî Mezheplerine göre, sabah namazında, ikinci rekatın rükûsundan doğrulduktan sonra da Kunût duası okumak sünnettir, cemaatte seslice okunur; Malikîlere müstehaptır. Hanefi Mezhebi'ne göre ise, olağan zamanlarda sabah namazında Kunût okumak mekruhtur. Çünkü Hz.Peygamber (s.a.v) sabah Kunûtunu olağanüstü zamanlarda okumuştur. Sabah namazında Kunût duasını okuyan Şafiî veya Malikî bir imama uyan Hanefi, susup sessizce bekleyebileceği gibi, içinden Kunût duasını da okuyabilir.

b) Olağanüstü Zamanlarda Sabah Namazında Kunût Okumak:

Hanefilere göre, vitir dışında, sıkıntı, fitne ve belâ gibi felaket zamanlarında, sadece imam için ve yalnızca sabah namazında Kunût okumak sünnettir; münferid ise Kunût okumaz. Bu durumda Kunût, ikinci rekatte kavme (rüku kalkışı) durumunda okunur. Muktedi (imama uyan), Kunûtun okunması sırasında susar, kıraatin açıktan yapılması durumunda sadece "âmîn" der. Şafiî Mezhebi'ne göre ise, felaket zamanlarında bütün namazlarda ve seslice Kunût duası okunabilir.

Kunût Duaları:

Kunût duasının sözleriyle ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır. Hanefilere göre, Kunût duası olarak, bilinen "Allahumme inna neste'inuke ve Allahumme iyyake na'budu…" duaları okunur. Kunût duaları, Allah Teâlâ'ya övgü ve duayı içine alan sözlerdir. Bu duaları seçip okumak sünnettir.

Kunût duaları, biraz dolaşık olduğu için ezberlenmesi zordur. Bu yüzden, Kunût bilmeyenler, "Rabbenâ âtinâ" duasını okur. Rabbenâ âtinâ duasını da bilmeyenler, üç defa "Allahummeğfirlî" (Allah'ım, beni bağışla) veya Yârabbi (Ey rabbim) diye dua eder.

Kunût dualarını bilmeyenler, Rabbenâ ve allahummegfirlî dualarını okudukları için, sehiv secdesi yapmaları gerekmez. Yukarıdaki Kunût duaları yerine üç kere, Kulhüvellahu de okunabilir. Çünkü, Kunût duasından maksat, Allah'ın yüceliğini hatırlamak ve dua etmektir. Bunlar yerine şafiilerin okuduğu kunut duasını okumak da caizdir.

Kunut Duasını Unutmak:

Namazın aslî vaciplerinden birinin terk edilmesi durumunda, sehiv secdesi gerekir. Dolayısıyla, vitir namazında aslî vacip olan Kunûtu veya tekbirini unutmak da, namaz sonunda sehiv secdesini gerektirir. Böyle bir durumda rükûya eğilince veya sonrasında, Kunût duasının okunmadığı hatırlanırsa, Kunût için geri dönülmez, Kunût artık düşmüş olur, bu unutma dolayısıyla namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Buna rağmen dönülür ve Kunût okunursa, rükû yeniden yapılır, ayrıca namaz sonunda sehiv secdesi de yapılır. Ama rükûdan doğrulduktan sonra yanılarak Kunût okunursa, yeniden rükû yapılmaz, doğrudan secdeye gidilir, namaz sonunda sehiv secdesi yapılır. (Ömer Nasuhi Bilmen; Prof. Dr. Vecdi Akyüz)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+

Yorumlar

busem2899

Teşekkür ederim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun