Hadislerde, kıyamete yakın bir erkeğin elli kadını himaye edeceği söyleniyor. Bu ne demektir?

Tarih: 27.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rasûlullah Efendimiz (asm)'in ahir zamanla ilgili verdiği haberlerden biri şudur:

“İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şayi’ olması, elli kadının yalnızca bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kıyamet alâmetlerindendir.”(Buharî, Kitabu’l-İlm, 23)

Aynî'ye göre, bu hal fitnelerin artması ve insanlar arasında öldürme hadiselerinin çoğalmasıyla meydana gelir. Elli kadının bir erkeğe sığınmaya çalışmaları da aynı devrenin vasıfları olarak göaterilmiş olması da bu mânayı kuvvetlnedirir. Zira fitnelerde daha ziyade erkekler hayatını kaybeder. Geriye kalan zevceler, yakınlarının himâyeye muhtaç kadın ve kızları epeyce bir yekûn tutar.

Bu hadis bir yandan gayriı meşru ilişkilerin fazlalığından söz ederken, diğer yandan da özellikle nüfusun çoğunluğunu teşkil eden kadınların gerçek anlamda değersiz, mebzul bir eğlence metaı haline geleceğini göstermektedir. Belki de o devirde nikahı kaldıracak sistemlere işaret etmektedir. Ayrıca birden fazla evliliğe karşı çıkılarak gayri meşru dairedeki metres hayatının fazlalaşacağını da haber veriyor olabilir.

Helal dairedeki evlilik ilişkilerini düzenleyen nikahı kaldıranlar veya İslamın izin verdiği kadarına karşı gelenler, sınırsız fuhuş kapılarını açmış olacaklardır.

Ahir zamanın bu tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekir. Peygamber Efendimiz (asm) kıyamet alametlerinden olan bu tehlikelere dikkat çekerek insanlığı, özellikle de Ümmet-i Muhammedi uyarmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun