Gusül abdestı alması gereken bayan veya erkek, bu halde ezbere dua veya ayet okuyabilir mi?

Tarih: 27.09.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gusül abdesti alması gereken bayan ve erkek, ezbere dahi olsa Kur'an'dan bir parça okuyamaz. Ancak dua maksadıyla bazı ayetleri okuyabilirler. (bk. İbn Abidin, Reddü’l-muhtar –Şamile- , 1/293)

Cünüp bir kimsenin veya hayız ve nifâs hâlindeki bir kadının, bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:

- Namaz kılmak;

- Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (Ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehâdet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur);

- Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (Fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir);

- Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek;

- Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer birşeyi tutmak.

Gusletmeleri farz olanların, gusülsüz olarak yapmaları caiz olan hususlar da şunlardır:

- Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek;

- Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek;

- Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak,

- Kelime-i şehâdet getirmek;

- Kur'an'a bakmak; bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak;

-Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir).

- Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman, elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir.

- Bunların yanısıra, Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cünüp iken selam vermek veya almak, ayrıca selatennariye gibi duaları okumak caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun