Ezan okunurken müzik çalmak günah mı?

Ezan okunurken müzik çalmak günah mı?
Tarih: 25.02.2017 - 01:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalmak günah mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evet, -bazı istisna durumlar hariç- ezanı dinlemek sünnettir.

“Ezanı duyduğunuzda siz de müezzinin dediklerini deyin/tekrar edin.(Müslim, Salat, 7) hadisi sahihtir.

Bu hadise dayanarak Hanefiler Ezanı dinleyip icabet etmenin vacip olduğunu söylerler, çünkü emir "vücup" ifade eder. Malikilerden bazıları ve Zahirilerin mezhebi de budur.

İmam Malik, Şafii, Ahmed ve Hanefilerden Tahavî'nin de içinde bulunduğu cumhura göre sözle icabet vacip değil, müstehaptır. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî ilgili hadisin şerhi; Aynî, Umdetü’l-kari IV/280)

- Müziğin bizzat kendisi hakkındaki tartışmalara girmiyoruz. Ancak genel bir kural olarak şunu söyleyebiliriz:

İslam dininin en büyük bir şeairi olan ezan okunurken, tahkir için yani ezanı basit göstermek için, kişinin konuşmasının tonunun yükseltmesi, gürültü çıkarması veya müzikle cevap verir gibi onu seslendirmesi, günahın ötesinde dini bir risk taşır.

Böyle habis bir amaç yoksa, dini risk de yoktur. Fakat yine de Ezan-ı Muhammediye saygısızlık olduğundan bir vebalden hâli değildir.

Özellikle ezanı dinlemeyi vacip kabul eden Hanefilere göre bunun mesuliyeti daha da büyüktür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun