Eşim evin sırlarını taşıyor, ne yapmalıyım?

Eşim evin sırlarını taşıyor, ne yapmalıyım?
Tarih: 15.07.2020 - 12:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eşim evin sırlarını sürekli dışarı taşıyor. Başkalarına anlatıyor. Bu huyundan onu nasıl sakındırabilirim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kendileriyle huzur bulmamız için eşler yaratmasını ve aramıza sevgi ve merhamet koymasını varlığının ve kudretinin delilleri arasında zikreden Cenab-ı Hak (bk. Rum, 30/21), ilk insan Hz. Âdem’i ve ona eş olarak Havva validemizi yaratarak eşlerin birbirlerine arkadaş; ülfet ve muhabbetle bağlı, kendi eksikliklerini tamamlayan, sırlarını aralarında paylaşan iki dost olmalarını murat etmiştir.  

Yüce Yaratıcının bu muradının gerçekleşebilmesi için de eşlerin birbirlerine güvenebilmesi ve birbirlerinden emin olması gerekir.

Bu hikmetten dolayı “…Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız…” (Bakara, 2/187) ayetinin de işaret ettiği gibi, karı kocaya karşılıklı sorumluluklar vererek mallarını, canlarını, namuslarını, mahrem sırlarını, aile ve evliliklerini koruma sorumluluğu yüklenmiştir. Bu sarsıldığı zaman, aile ve evlilik bağı da sarsılır. 

Karı kocanın en mahrem halleri esnasında aralarında geçenleri, özel konuşmaları başkalarına anlatması haramdır. Bunlar, karı kocaya emanet edilen, gizlenmesi gereken aile sırlarıdır. Bu sırlar, mahremiyeti olan sırlardır ve bunları deşifre etmek, emanete hıyanettir. Bu konu ancak sağlık problemleri, tıbbî zarurete binaen sadece ehline ve edep sınırları içinde açıklanabilir.

Sırların korunmaması münafıklık alametlerindendir. Aile sırlarını yayanların ise, kıyamette en kötü kişiler arasında sayılacağını Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. (bk. Müslim, Nikah, 123-124)

Türk Medeni Kanunu’nda konuya benzer hassasiyetlerle yaklaştığı için, evlilik sırlarının dışarı anlatılması evlilik birliğinin sarsılmasına neden olacağı gerekçesiyle TMK m.166/1 gereğince, boşanma nedeni sayabilmektedir. 

Görüldüğü gibi, konu ne olursa olsun; ister mahrem, ister değil, eşlerden birisinin istemediği aile içi bir konuyu diğer eşin dışarıya anlatması ciddi sonuçları olan bir meseledir. Bu konudaki kaygınızda haklı olabilirsiniz.

Ancak bu sorunuza net cevap verebilmemiz için, konunun bizim açımızdan daha net ve açık olması gerekir. Çünkü sizin “evin sırları” dediğiniz şey, mahrem ve üçüncü kişilere aktarılması dinen “haram” olan konular mı, yoksa bunun dışındaki herhangi bir aile meselesi mi? Çünkü bazı aileler, ev içinde konuşulan her konuyu sır kabul ederek dışarıya anlatmazken, bazı aileler bu konuda daha rahat davranabilirler. Dolayısıyla sizin “evin sırları” dediğinizi, eşiniz sır olarak görmüyor olabilir.

Aile’nin de dışarıya açılmaması gereken sırları vardır ve / veya olmalıdır. Bundan kimsenin şüphesi yoktur. Kendimizi emniyet, huzur ve güvende hissettiğimiz bu mekanı koruma ve sürdürme konusunda da eşler bu konuda duyarlı olmalıdırlar. Ancak sır olmayan, günlük konular da vardır.

Biz gene de her iki durumu göz önüne alarak açıklama yapmak istiyoruz:

- Öncelikle eşinizle konuyu açık ve net bir şekilde konuşmanızı tavsiye ederiz. Bunun dinen haram olduğunu, haram olmayan konular olsa bile sizin bunu istemediğinizi, kararlı ve net bir şekilde dile getirin.

İnsanların alıştıkları şeyleri veya küçük yaşlardan itibaren öğrendikleri alışkanlıklarını terk etmeleri kolay değil, bunun için eşinize zaman tanıyın, eski alışkanlığını terk edinceye kadar sık sık bu konuyu aranızda tartışmadan konuşun.

Veya nelerin sır sayılıp, nelerin sayılmayacağını, hangi konuların üçüncü kişilerle konuşulup, hangi konuların konuşulmayacağı konusunda bir mutabakata varmanız da faydalı olur.

- Bundan sonuç alamazsanız, eşinizin evinizin sırlarını ısrarla başkalarına anlatmasının altında yatan nedenleri öğrenmeniz gerekir. Muhtemelen onu, dışarıda ev sırlarını konuşmaya iten psikolojik, kültürel vb nedenler vardır. Nedeni anladıktan sonra, ona uygun bir çözüm bulabilirsiniz.

Genelleme yaparsak; eşlerden birinin ev içi sırrını başkalarına anlatmasının altında yatan olası nedenler şunlar olabilir:

  • Ya aile içinde sorun yaşanıyor ve kişi bunları çözmekte aciz kaldığı için, konuyu çare bulma adına başkalarına anlatıyor.
  • Ya kişi, eşiyle konuşmasına rağmen, çözüm bulamıyor. Çünkü aralarında sadece sorunu konuşuyorlar, çözüme odaklanmıyorlar. Böyle olunca da eşler arasındaki konuşmalar sonuçsuz kalıyor. Kişi de üçüncü kişilere anlatma gereği hissediyor.
  • Ya kişi yalnızdır, evde eşi veya diğer aile üyeleriyle örneğin kayınvalide, görümce, elti ile rahat rahat sohbet edemiyor, konuşma ihtiyacını gideremiyor. Konuşunca da hep eleştiriliyor, suçlanıyor, nasihat ediliyor. Kişi de konuşma ihtiyacını kendisini suçlamadan dinleyen bir başkasıyla gideriyor. Sırları dinlemek maalesef cazip olduğu için de muhatapları severek dinliyorlar.
  • Ya da kadın, kocası tarafından sevilmediğini, değer verilmediğini hissediyorsa, başkalarının bunu bilmesinden korkar, utanır. Bu durumda bir savuma mekanizması olarak dışarıya, kocasının kendisini ne kadar çok sevdiğini maalesef abartarak anlatır, mahrem ilişkilerini anlatarak kocası tarafından ne kadar çok sevildiğini aktarmak ister.
  • Sırları anlatan erkek ise, muhtemelen kendisini evlilik ilişkilerinde yetersiz, eksik hissettiği için, bunun açığa çıkmasından korkar. Aynı şekilde bir savunma mekanizması olarak, eş ilişkilerinde ne kadar güçlü olduğunu maalesef abartarak erkek arkadaşlarına anlatır, harama girer.
  • Ya da boşanma aşamasında olan, ayrılmayı düşünen veya eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlikleri bilinen kişiler, çevrelerinin kendilerini suçlamalarının önüne geçmek için sürekli evde olup biteni kendi açılarından anlatıp dururlar, haklı olduklarını ispatlamaya çalışırlar.

Sonuç olarak; çözüm doğru ve sağlıklı bir iletişimden, karı koca ilişkisinin sevgi, saygı, şefkat ve merhamet duygularıyla Allah’ın çizdiği, Hz. Peygamberimizin (asm) yaşadığı şekilde sürdürülmesinden geçiyor.

Eşinizle ilişkileriniz ne kadar güçlenirse, duygusal yakınlığınız ne kadar artarsa, muhabbetiniz ne kadar ilerlerse, bu ve benzer sorunlar da o oranda ortadan kalkacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun