Eşim dindar ama noksan örtünüyor, ne yapmalıyım?

Eşim dindar ama noksan örtünüyor, ne yapmalıyım?
Tarih: 06.04.2020 - 10:44 | Güncelleme:

Bu soruyu sesli dinle
Soru Detayı

- Eşimden Müslüman bir kadının örtünmesi gerektiği gibi örtünmesini istiyorum. Örtünüyor, ama eksik. Boşamak istemiyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir hanımın örtünmesi ve Allah’ın emrettiği dairede yaşaması hem ahiret hem de dünya saadeti için esastır. Özellikle “bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslamiyet’le olabilir.”

Siz de bu şuur içinde ebedi hayat arkadaşınız olan hanımınızın iki cihan saadetini kazanması ve cennete ebediyen beraber olmanız için çaba sarf ediyorsunuz. Bu niyet ve gayretinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Eşiniz de bir gün bu çaba ve gayretinizi mutlaka takdir edecek ve size minnettar kalacaktır. Çünkü  “bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir” ki ahireti onu ilgilendirmesin. “Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır.”

Madem öyledir, eşlere düşen görev de birbirinin ebedi hayatına yardım etmektir.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:

“Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır.” (bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a)

Rabbim sizleri de o bahtiyarlardan eylesin inşallah.

Ancak bu hakikatlerin bilinmesine rağmen yine de insanın kendi kalıplaşmış davranış ve inançlarını değiştirmesi her zaman kolay değil. Başkasının iradesi ve zorlaması ile dini düşünce ve davranışlarını değiştirmesi ise çok zordur. Aslında zorlamak da doğru değildir. Çünkü akıl baliğ olmuş bir kişi, Allah’ın emrettiği bir hayatı, ancak O’nun rızası için yaparsa faydasını görür.

Bununla beraber insan dünyaya eğitimle tekamül etmek için geldiği ve eğitim süreci ömür boyu devam ettiği için, davranış ve düşüncesini değiştirmesi zor da olsa her zaman mümkündür.

Burada önemli olan davranış değişikliğinin usul ve yöntemini iyi bilmektir.

Eğer söz konusu olan eşlerin birbirinin davranışlarını değiştirmek ise, usul ve yöntem daha da bir önem kazanır. Çünkü eşler, evlilik öncesinde birbirlerini olduğu gibi kabul eder veya kabul etmiş gibi görünür, ancak evlendikten sonra değiştirmeye kalkarlarsa bu çatışma doğurur.

Size de eğer, eşinizi bu haliyle kabul etmişseniz, şimdi onu rızası dışında değişmeye zorlamanız olumlu bir sonuç vermez. Özellikle nikah akdi yaparken, eşiniz size böyle bir söz vermemiş ise, bundan dolayı boşamanız da dini olarak doğru olmaz.

Öncelikle yapmanız gereken şey, eşinizin itirazlarına değil, sizin ifadenizle “Müslüman bir kadının örtünmesi gerektiği gibi”  örtünmemesinin arkasında yatan psikolojik dinamiğe odaklanmaktır. Örneğin;

- Acaba akraba ve arkadaş çevresinin dışlamasından mı çekiniyor?
- Sosyal ve çalışma hayatında şimdi veya gelecekte istediği işi bulamamasından mı korkuyor?
- Kişiliğini şekillendiren çocukluğu ve gençliği tesettüre uygun bir atmosferde geçmediği için, şimdi bu kişiliğini değiştirmek mi istemiyor?
- Kendi örtünme biçimini İslam’a uygun, sizin önerdiğiniz tesettür şeklini ise İslami görmüyor mu?
- Veya karşı koyan, inatçı bir kişiliğe sahiptir de başkalarının tavsiyelerini otomatik olarak ret mi ediyor?
- Veya sizin, bir eş olarak, koca olarak onu zorla değiştirmeniz karşısında sizinle bir güç mücadelesine girmiş de sizin karşınızda yenilmemek için direniyor mu?
- Veya tahkiki bir imana sahip değil mi?
- Veya onu üzdüğünüz bir konu var ve o da sizin arzunuzu yerine getirmeyerek bilinçaltı yönlendirmesiyle intikam mı alıyor?

Görüldüğü gibi, böyle bir davranışın arkasında belki kendisinin de tam bilincinde olmadığı çok sayıda psikolojik dinamikler olabilir. Ancak bunu çözdüğünüz takdirde, doğru adım atabilirsiniz.

 Bununla beraber size burada herkes için de geçerli olabilecek genel önerilerde bulunabiliriz:

1) Sizin arzu ettiğiniz değişim, ancak karşılıklı anlayış, empati, ikna ve sevgi ile mümkündür, aksi halde bu durum inatlaşmaya ve güç mücadelesine dönüşür ve evliliğinize zarar verir. Muhtemelen de hanımınızla aranızda bir güç mücadelesi söz konusudur. Bunu engellemek için bir süreliğine konuyu gündeme getirmeyin. Çünkü bu mücadelenin kazananı olmaz.

2) Daha sonra eşinizi olduğu gibi kabul ettiğinizi, ama tam tesettüre girerse Allah’ın rızasını kazanacağı ve cennette size ebedi arkadaş olacağı için çok mutlu olacağınızı ifade edin. Yani onu zorlamadığınızı ve baskı yapmadığınızı, bunu sevdiğiniz için istediğinizi söz ve davranışlarınızla ona hissettirin.

3) Bunun dışında İslam’da tesettürün önemi ve şekli konusunda kendisini ikna edebilecek bir hanımefendi ile görüşmesini sağlayın. Konu hakkında tesettüre tam riayet eden birisi ile konuşması sizin konuşmanızdan çok daha etkilidir.

4) Evde tesettür konusundan ziyade, imanı kuvvetlendirecek, takvayı artıracak imani mevzular okuyun ve karşılıklı müzakere edin. Bu süreçte özellikle tesettür konusunu doğrudan konuşmaktan kaçının. Çünkü onun imanı kuvvetlendikçe, takvası arttıkça Allah’ın rızasını kazanmak için sizin söylemenize gerek kalmadan o daha çok dikkat edecektir.

5) Siz de bir Müslüman olarak erkeğe uygun tesettüre riayet etmeniz, takvayı esas tutmanız ve ibadetlerinize ağırlık vermeniz gerekiyor ki sözleriniz tesirli olsun. Yoksa çabanız sonuç vermez. Çünkü sizi samimi ve Allah’tan korkan bir Müslüman olarak gördükçe, sözleriniz ona daha çok tesir edecektir.

6) İnsan, yakın çevresi, içinde büyüdüğü ortam ve ait olduğu gruplar ve genel olarak kendisini çevreleyen kültürden de etkilenir. İçinde bulunduğu kültür ortamı onun inanç ve davranışlarını şekillendirmede benzersiz bir rol oynar. Bunun için eşinizi ikna etmeye yönelik sözleriniz yanında tesettüre tam riayet eden şuurlu hanımlarla görüşmesi onu da etkileyecektir. Gidiş geliş yaptığınız aile çevresi bunlardan oluşursa, zamanla eşiniz de onlar gibi olacaktır. Aile çevrenizi böyle ailelerle zenginleştirin ve ziyaretlerinizi artırın.

7) Hangi yaşta olursa olsun küçük davranışlar iltifat görürse, takdir edilirse artarak devam eder. Diğer taraftan ileriye doğru atılan küçük adımlar, “görmezlikten gelinirse, takdir görmezse” söner. Bunun için eşinizin tesettür konusunda her davranışını aşırıya kaçmadan takdir edin. Örneğin “Bu elbiseni beğendim, tesettüre daha uygun.” veya İslami yaşayışındaki diğer davranışlarını takdir edin. “Namazlarını kılmanı takdir ediyorum, helal ve harama riayetini takdir ediyorum, bu konuda seninle iftihar ediyorum.” gibi.

Bu takdirler onu daha iyisini yapma konusunda motive edecektir.

Unutmayalım ki, marufu emretmek yani İslam'ın iyi dediği her şeyi anlatmak ve münkerden nehiy yani İslam'ın kötü dediği her şeyden insanları sakındırmak, her Müslüman için asli görevlerimizden biridir. Bu görevimizi, Allah emrettiği için yapacağız. Ancak tesirini yaratmak Allah’a aittir. Onun için görevimizi hakkıyla yapıp sonucu için Allah’a dua etmeliyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+

Yorumlar

sufi b

Bu tip soruları cevaplayan kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. eğer nasip olursa kendisiyle tanışmayı da çok isterim. Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun