Enbiya 69. ayette sadece, "selametli ol", denseydi yetmez miydi?

Tarih: 09.09.2014 - 09:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enbiya 69.ayete göre ateşe soğuk ol denmeyip de sadece "selametli ol" denseydi yetmez miydi?

- Selamet zaten zararsız anlama geliyor. Bunun hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ayette “Selmatli ol!..” denseydi, yeterli olabilirdi. Ancak yüce Allah Kur’an’da “berden ve selâmen” (soğuk ve selametli ol) demek suretiyle Hz. İbrahim’in bu büyük mucizesini anlatırken de başka bir mucize göstermek istemiştir. O da soğukluğuyla yakıp donduran ateşin bir çeşidinin varlığı gerçeğidir.

- Eğer yalnız “Selametli ol!..” denilseydi, insanlar böyle bir ateşin varlığına dikkat etmez ve Kur’an’ın -o güne göre- bir ilmi mucizesi olan bu hakikate vakıf olmazlardı.

Nitekim ayetin “soğuk ve selametli ol” ifadesine dikkat eden bazı muhakkik müfessirler bu gerçeğe işaret etmişlerdir.

Örneğin İbn Abbas şöyle demiştir: Allah eğer sadece “Soğuk ol!..” deseydi, İbrahim ateşin soğuğu sebebiyle ölecekti. (bk. Taberi, Beğavi, Razi, ilgili ayetin tefsiri)

 İbn Abbas gibi, Hz. Ali ve Ebu’l-Aliye’nin de benzer yorumları vardır. (bk. İbn Kesir, ilgili yer)

- Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda (mealen) şu görüşlere yer vermiştir:

Ateşin bir derecesi var ki, bürudetiyle ihrak eder (soğukluğu ile yakar). Yani ihrak gibi bir tesir yapar... Bir tefsir diyor: سَلاَمًا demese idi, bürudetiyle ihrak edecekti. Demek ki Allah “selamen (selametli ol)” lafzıyla  bürudete diyor ki: "Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme." Demek, o mertebedeki ateş, soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem berddir. Evet, hikmet-i tabiiyede nâr-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki; harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle, etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimad ettirip, manen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyle ise, ateşin bütün derecatına ve umum enva'ına câmi' olan Cehennem içinde, elbette "Zemherir"in bulunması zarurîdir. (bk. Sözler, s. 261)

- Demek ki ayette yalnız “berden”(soğuk ol!) denseydi, ateş burudetiyle (soğukluğuyla) yakar öldürürdü. Şayet sadece “selamen”(selametli ol) denseydi, ateşin soğuk derecesi olan “nar-i beyza” bilgisi gizli kalır ve Kur’an-ı Hakimin bu yöndeki mucizesi anlaşılmazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun