"Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve …" ifadelerini açıklar mısınız?

Tarih: 02.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- En'am Suresi 140. ayette geçen;
 "Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar..."
- Bu ifadeleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette iki çirkin şeye vurgu yapılmıştır:

Birincisi: Cahiliye döneminde âdet olduğu üzere insanların -fakirlik korkusuyla ve daha başka sebeplerle- kız çocuklarını öldürdüklerine dairdir. Bu husus: “Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler” mealindeki cümleyle ifade edilmiştir.

İbn Abbâs'tan gelen bir rivayette bu ayetin, çocuklarını öldüren bütün Arap kabileleri hakkında inmiş olduğu açıklanarak, bu cinayeti işleyen bütün insanları içine aldığına işaret edilmektedir.

Katâde'den gelen rivayette de o kabile erkeklerinin kız çocuklarını diri diri gömüp öldürmelerinin sebebi "kız çocuklarının sağ bırakılıp büyüdükleri takdirde esir edilip ırz ve namuslarının ayaklar altına alınması ve fakirlik korkusu" olarak verilmekte; bu duruma düşmemek için de kız çocuklarını daha küçükken öldürüp onların yerine köpek besledikleri kaydedilmektedir. (Rivayetler için bk. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 1/385-386)

İkincisi: Şeytanın telkiniyle ve kendi kafalarının estiği bir cehaletle, Allah’ın helal kıldığı bazı hayvanları / develeri / sığırları kendilerine haram kıldıklarına dairdir. “Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek kendilerine haram kılanlar...” mealindeki cümleyle ifade edilmiştir.

Sorudaki hususu çağrıştıran bundan önceki ayettir ve manası açıktır:

“Bir de şöyle dediler: Falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olur…” 

Ayete meal verirken buna dikkat çekmek için böyle bir yöntem izlenmiş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun