Ebu Hanife’ye göre, Fatır suresi 28. ayette geçen Allah lafzını fail mi?

Tarih: 15.12.2017 - 01:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Fatır 28'de "Allahtan ancak alimler korkar" buyruluyor. Ebu Hanife hazretlerinin bu konuda yanlış olan bir kıraatinden bahsediliyor. Şöyle ki:
- Allah lafzının fail olması gerektiğini söylediği rivayet ediliyor. O zaman ise mana çok yanlış oluyor. Ancak İmam Azam hazretleri bir şey söylediyse bir bildiği vardır.
- İmam Azam hazretlerinin bu konu hakkında bir görüşü olmuş mudur?
- Kaynağı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir kıraat yoktur ve Ebu Hanife’ye ait böyle bir bilgi de yoktur.

Hiçbir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilerek nakledilen kıraatler vardır ki, bunların en meşhur örneklerini Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ca‘fer el-Huzâî’nin (ö. 408/1017) İmam Azam Ebu Hanife’ye nispet ederek bir araya getirdiği kıraatler oluşturur.

Ebu’l-Kasım el-Hüzelî ve başkalarının da rivayet ettiği bu kıraatler içinde yer alan en bariz örnek, “...Kulları içinde ancak âlimler Allah’tan -gereğince- korkar.” (Fatır, 35/28) mealindeki ayette yer alan الله” lafzının fâil yapılarak merfû okunması ve -haşa- Allah’ın âlimlerden korktuğunun ifade edilmesidir. (İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 16; Ġāyetü’n-Nihâye, II, 110)

İlgili ayetin meali şöyledir:

“İnsanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler, Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah azizdir, gafurdur.” (Fatır, 35/28)

İlave bilgi için tıklayınız:

Fatır Suresi, 28. ayete göre, Allah'tan hakkı ile ancak alim kimselerin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun