Ebrehe, fetret ehlinden midir; cezasını çektikten sonra cennete girecek midir?

Tarih: 16.12.2013 - 05:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

a. Nemrud cehennem ehlindendir. İbrahim peygambere iman etmedi. Ebrehe’nin ise karşısında bir peygamber yoktu ve o da ehli cehennem midir? Ebu cehil gibi hakkı biliyor da bilerek düşmanlık ediyor desem, Ebrehe’nin muhatap olacağı bir peygamber de yoktu. Ebrehe’yi fetret devrine sokup, bir peygambere muhatap olmadığı için Ebu Cehil gibi ve Kâbe’nin de Allah’ın evi olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığı, olsaydı zaten yıkmazdı ve sadece günahkar olduğu ve günahını çektikten sonra ehli cennet olacağı fikri, yani ebedi cehennemde kalmayacağı fikri ne derece uygun olur?

b. Ayrıca, “Ehl-i fetret ehli necattır. Ehl-i cennet değildir." demek doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Fil suresinin ifadesinden anlaşılan, Ebrehe’nin ordusuyla birlikte çetin bir azapla cezalandırılmış olduğudur. Onların bu cezası, kendilerinin fetret devri adamları gibi bir masumiyet statüsünde görülmediği anlamına gelebilir. 

Fetret devri adamları hakkında değişik hadis rivayetleri yanında alimlerin değişik görüşleri vardır. Beytullah’ın tevhit inancını simgeleyen bir mabet olduğu gerçeğini dünya-âlem biliyordu. Buna rağmen, teslis akidesine sahip bir Hristiyan olan Ebrehe’nin bu inanca karşı çıkması, Allah’ı gereği gibi / Onu bir olarak tanımadığının bir göstergesi de olabilir. Bu durumda İmam Maturidi’ye göre, eğer imansız öldüyse ebedi cehennemde kalacaktır. 

Ancak, Fetret devrinde olanlar, İmam Eşariye göre iman etmekten sorumlu olmasa da zulümlerinden, kul haklarından ve diğer sorumluluklarından hesaba çekileceklerdir. 

b) “Ehl-i fetret ehli necattır. Ehl-i cennet değildir." demek doğru değildir. Bu konuda, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, Fetret ehliyle ilgili olarak “toprak olmak veya A’rafta kalmak” gibi bilgilere itibar etmemişlerdir. Kur’an ve hadislerde “necat / kurtuluş” kavramı, sadece “cehennemden kurtulmayı” değil, “cennete girmeyi” de ifade etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun