Dünyadaki eşlerimiz, cennete gidersek yanımızda olacak mı?

Tarih: 12.09.2006 - 11:21 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Eğer eşlerin her ikisi de cennete giderse, oradada nikah devam edecektir. Aile hayatı ahirette de devam edecektir.

Nikâh bir yönüyle tarafları günahlardan sakındırmak için büyük bir vesile:

“Onlar (kadınlarınız) sizin için bir libas, siz de onlar için bir libas mesabesindesiniz.” (Bakara, 2/187)

Kadın ve erkeğin bu yardımlaşmayı şuurla yerine getirmeleri gerekiyor. Şu âyet-i kerime, her hususta olduğu gibi, bu vadide de büyük bir rehber:

“İyilikte ve takvada (günahlardan sakınmada) yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir.” (Maide, 5/2)

Erkek olsun kadın olsun, her insanın dünyaya gönderiliş hikmeti, Kur’an-ı Kerîm’de “ibadet” olarak tespit ediliyor. İbadet, yâni Allah’ın marifetinde mesafeler kat etmek, onun emirleri dairesinde bir ömür geçirmek ve sonunda cennete lâyık bir kul olarak o’na rücu etmek... İşte bu gayenin gerçekleşmesinde taraflar birbirine yardımcı olacaklardır. Tâ ki beraberlikleri ölümle son bulmasın; ebediyen devam etsin...

"Ne mutlu o kocaya ki, kadının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp, ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim, diye takvaya girer."(Bediüzzaman, Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.)

Bu noktada aile hayatının en büyük hikmetiyle karşı karşıya bulunuyoruz: Peygamberimiz (asm)'in İhbarıyla, bu dünya âhiretin tarlası olduğuna göre, aile hayatından bu dünyada alınan rahat ve lezzet, ancak bir çekirdek hükmünde... O çekirdek layığınca beslenir, büyütülürse, âhirette bir saadet ağacı olacak ve en mükemmel neticesini o âlemde verecektir.

Cennet bu dünyadan ne kadar ulvî ise, o âlemde mü’min kadın ve erkeklerin bir arada bulunmaktan alacakları zevk ve saadet de bu dünyadakinden o kadar mükemmeldir.

Bu vadide verilen bir ilâhî müjdeyi mealen kaydedelim:

“İman edip salih amel işleyenleri ise müjdele. Kendileri için altından ırmaklar akan cennetler var. Kendileri için orada pâk, çok pâk zevceler var. Hem onlar orada ebedî kalacaklar.” (Bakara, 2/25)

Pâk zevceleri, müfessirlerimiz "erkekler için tertemiz kadınlar, kadınlar için de tertemiz erkekler" olarak izah buyuruyorlar. Tertemiz, yâni onlar için ne maddî bir kir ve hayız, ne de manevî bir ahlâksızlık, uygunsuzluk, geçimsizlik söz konusudur...

İşte aile hayatının asıl hikmeti, âhirette vereceği bir ulvî ve ebedî netice...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun