Duaların bir işe yaramadığı iddiasına cevap verir misiniz?

Tarih: 17.11.2015 - 17:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Biri ortaya şöyle bir iddia attı:
"Duaların gerek rutin, gerekse dini hayatta bir tesiri yoktur, mühim olan dua değil, insanın kendisidir."
- Bu iddiayı sağlam delillerle cevaplar mısınız?
- (Tesiri olduğunu kendi çapımda ispat ettim ancak "delil sağlam değilmiş".)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Böyle bir iddia, her şeyden önce Kur’an’a iman etmiş bir müminin iddiası olamaz. Çünkü, Kur’an’da Allah’ın duaları kabul ettiği, örneklerle ortaya koymuştur. “Duaların tesiri yok” demek bu ayetleri inkâr manasına gelir ve dini bir risk taşır.

İlgili ayetlerden bazılarının mealleri şöyledir:

“Eyyûb’u da an. Hani o: ‘Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.’ diye niyaz etmiş, Biz de onun duasını kabul edip katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere, hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik.” (Enbiya, 21/83-84)

“Zünnûn’u (Yunus peygamber) da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, Bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı: ‘Ya Rabbî! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!’ Onun da duasını kabul buyurduk ve kendisini o sıkıntıdan kurtardık. İşte Biz müminleri böyle kurtarırız.” (Enbiya, 21/87-88)

“(Nûh): ‘Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Artık benimle onların arasını aç (aramızda hükmet), beni ve benimle bulunan müminleri kurtar!’dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberinde bulunanları, dolu bir gemi içinde (taşıyarak) kurtardık. Sonra bunun ardından, geride kalanları suda boğduk.” (Şuara, s. 117-120)

 Bu ve benzeri ayetlerde “duaların Allah tarafından kabul edildiği” gerçeği kesin bir dille ifade edilmiştir. Keza, birçok sahih hadiste de peygamberimizin yaptığı duaların kabul edildiği hususu yer almaktadır.

- Ayrıca, -sizin de işaret ettiğiniz gibi- hayatında “duasının aynen kabul edildiğini” gören ve buna şahitlik eden yüz binlerce, belki milyarlarca insan vardır.  Cevşen’de “Ey zorda kalanların dualarını kabul eden Allah!” manasındaki nebevi ifadeden anlaşılıyor ki, duanın makbul olması  iyi insan/salih insan kişiliğiyle ilişkisi olmakla beraber, çok zorda kalan ve samimi bir şekilde inanarak Allah’a yalvaran kimselerin -dinine, salihliğine bakılmadan- duası kabul edilebilir. Nitekim;

“Sizi, karada ve denizde yürütüp gezdiren O’dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz ve gemiler onları (yolcuları) hoş bir esinti ile götürdükleri ve tam neşelendikleri sırada, bir fırtına çıkararak onlara her taraftan dalgalar gelip çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca; dini, sadece Allah’a tahsis ederek; 'Yemin olsun ki, sen bizi bu durumdan kurtarırsan kesinlikle şükredenlerden olacağız.' diye Allah’a dua ederler. Sonra Allah (dualarını kabul edip) onları kurtarınca, yine yeryüzünde haksız yere azgınlık ederler. Ey insanlar! Azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının geçici menfaatini elde edersiniz, sonunda dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz.” (Yunus, 10/22-23)

mealindeki ayette, zor durumda kalan inkârcı müşriklerin dualarının da kabul edildiğinin altı çizilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Duanın kabul olmamasının sebebi nedir?..
Duanın tesiri var mıdır?
Dua hastayı iyileştirir mi iyileştirmez mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun