Ferec duası ne işe yarar?

Tarih: 20.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fereç duasının ne işe yaradığını ve Arapça ve Türkçe açıklamasını gönderebilir misiniz?
- Ayrıca İsm-i A'zam Duası faydalarını ve kullanıldığı yerleri çok merak ediyorum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dua bir ibadettir. Bu nedenle her dua öncelikle ibadet etmeye vesile olur. Ayrıca kişinin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için aczini, ihtiyacını, kusurunu anlayıp Allah’a iltica etmesine, yardım dilemesine ve sığınmasına vesile olur.

Umarız soruda salat-ı tefriciye / münferice kastedilmemektedir. Bu doğruysa, Ferec duası, Hz. Yunus’un, balığın karnında iken okuduğu aşağıdaki ayettir ki, onu "Ayetu’l-ferec" olarak ifade edenler de vardır.

“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.”

" Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmedenlerden oldum.” (Enbiya, 21/87).

Bazıları bu ayete şu duayı da ekliyorlar:

“Rabbî amiltü sûen ve zalemtü nefsî ve ente Erham'ür-Rahımîn”

“Ya Rabbi! Ben kötülük yaptım. Nefsime zulmettim. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun