Hatmi Enbiya Nedir?

Tarih: 24.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Âdem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya, aşağıdaki terkib üzerine okunmaktadır:

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas”  okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır. Sonra:

1. 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
Rabbenâ zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn.”

3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4. 500 defa Hz. Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn.”

5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
"Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn."

7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm.” okunur.

9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (asm)'nın duasıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a dua ve niyazda bulunulur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun