Diğer semavî kitaplarda Peygamberimiz (s.a.v.)'in geleceğine dair işaretler var mıydı?

Tarih: 01.06.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rahib Bahîra gibi, bir çok Hıristiyan ve Yahudî âlimi, Resûl-i Ekrem Efendimizin sıfatlarını kitaplarında görmüşler ve

"Evet, kitaplarımızda Muhammed-i Arabî'nin (a.s.m.) sıfatları yazılıdır."

diyerek, doğru bir itirafta bulunmuşlardır. Bu itirafa rağmen, yine de birçoğu İslâmın şerefiyle şereflenmekten mahrum kalmışlardır.

Bu eşsiz bahtiyarlığa erenler arasında ise şunları sayabiliriz:

Abdullah bin Selâm, Vehb bin Münebbih, Ebû Yâsir, Şamûl, Esid ve Sa'lebe bin Sâye, İbni Bünyamin, Muhayrık, Kâbü'l-Ahbâr, Dağatır, İbni Nafûr ve Carûd.1

Kur'an-ı Kerim, ehl-i kitabın bu hakperest âlimlerinden şu âyetiyle bahseder:

"Îmân edenlere düşmanlıkta insanların en şiddetlisi olarak sen, elbette Yahudîleri ve Allah'a ortak koşanları bulacaksın. Îmân edenlere muhabbette en yakın kimseler olarak da, elbette 'Biz Hıristiyanlarız' diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde ilim sahibi keşişler ve kendilerini ibadete vermiş râhipler vardır; onlar büyüklük de taslamazlar."

"Peygambere indirileni dinledikleri zaman, âşina oldukları hakikatlerden duygulanarak gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, 'Ey Rabbimiz, îmân ettik, sen de bizi, hakka şâhitlik eden mü'minlerle beraber yaz.' derler."2

Dipnotlar:

1. Hüseyin el-Cisrî, Risâle-i Hamidiye, Terc., s. 55-56; Bediüzzaman Said Nursî, Mektûbat, s. 168-169.
2. Mâide Sûresi, 82-83.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun